Ny rapport: Hållbarhetskriterier för biogas

För att biodrivmedel ska få skattereduktion måste deras användning leda till minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med fossila bränslen.

I rapporten  "Hållbarhetskriterier för biogas - en översyn av data och metoder"  som tagits fram av Lunds Tekniska Högskola med stöd från bland annat Västra Götalandsregionen, redovisas dagens system för att beräkna utsläppsreduktionen. Dessutom ges förslag på alternativa sätt att räkna som kan vara mer rättvisande för biogas i förhållande till andra biodrivmedel. Direktlänk till rapporten

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18