Biogas i Västra Götaland

Västsverige ligger i framkant internationellt sett och är den region som tillsammans med Skåne har störst potential för produktion av biogas från avfall och restprodukter. Flera av kommunerna är ledande i landet när det gäller att sortera ut det gröna avfallet, lantbrukets potential har omsatts till konkreta satsningar, avloppsslam blir fordonsbränsle och en rad aktörer driver forsknings- och utvecklingsprojekt. Även inom förgasning av skogsråvara är Västsverige världsledande vad gäller forskning och utveckling.

En viktig bidragande faktor till Västsveriges ledande position är att en stark aktörssamverkan byggts upp under snart 20 år genom samverkansplattformen Biogas Väst. Den samlade kompetensen och erfarenheten ger exportmöjligheter av både kunnande och teknik. 

Fakta om biogas i Västra Götaland

På Biogas Väst hittar du aktuella fakta och statistik över produktion och användning. Klicka på länken nedan för att komma till Biogas Väst. 

Biogas Väst

The road forward

En film om Biogas Väst och biogasutvecklingen i Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2018-06-05 16:07