Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Storskalig biogasproduktion behövs

Proportionerna och skalan i projektet GoBiGas är svåra att greppa. Men storskalig produktion av biogas är nödvändig om vi ska nå målet om fossilfria transporter 2050, menar Henrik Thunman, professor i energiteknik på Chalmers.

Det är enorma mängder biodrivmedel som kommer att behövas för att fasa ut de fossila bränslena. Vi använder nio miljarder liter drivmedel varje år, bara i Sverige. Det motsvarar ungefär 80 terawattimmar (TWh).

– Nu talar vi om andra generationens biodrivmedel och det behövs alltså väldiga volymer för att ersätta bensin och diesel, så stora att det är svårt att greppa, säger Henrik Thunman, som är ansvarig för den vetenskapliga utvärderingen av GoBiGas-projektet, Göteborg Energis satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket.

En lösning som gör stor skillnad men kräver stora investeringar

Idag producerar alla Sveriges omkring 280 biogasanläggningar (framför allt genom rötning) knappt 2 TWh per år – sammanlagt. Att också ha anläggningar som producerar biogas i betydligt större skala skulle göra skillnad. Men det kostar pengar, mycket pengar.

– Förgasning är den effektivaste lösningen. En sådan anläggning kan producera lika mycket energi som alla dagens biogasanläggningar, säger Henrik.

– Investeringen i en förgasningsanläggning går på runt fem miljarder kronor. Det är en gigantisk summa. Men sätt det i förhållande till de nio miljarderna liter drivmedel som används per år och att en omställning till en fossilfri transportsektor beräknas kosta 150 miljarder fördelat över 15-20 år. Eller den svenska nybilsmarknaden som omfattar kring 100 miljarder. Eller att Norge beräknar att investeringarna i deras olje- och gasutvinning uppgår till 135 miljarder 2016 bara för att hålla igång den på en lägsta nivå. Sedan tror norrmännen att efterfrågan på olja och gas ökar. Och då räknar de med att investeringarna återgår till 200 miljarder – per år.

– Om vi inte ser proportionerna och helheten blir det en väldigt konstig diskussion, säger Henrik Thunman.

Han menar att GoBiGas demonstrationsanläggning är en djärv satsning som byggts i rekordfart och som nu, efter mindre än två års provdrift, levererar biogas ut på gasnätet kontinuerligt. En process som brukar ta i alla fall fem år

– Skulle politikerna bestämma sig för att göra sig av med GoBiGas eller avveckla projektet, som en del sagt, så kommer mycket kunskap, erfarenhet och konkurrenskraft gå förlorad, säger Henrik som menar att osäkerheten om anläggningen gör att man redan nu förlorar hundratusentals kronor varje vecka, eftersom varken näringsliv eller andra som är beredda att bidra ekonomiskt till forskning är intresserade av att stödja ett projekt som kanske ska avvecklas.

Stort internationellt intresse

Det unika med GoBiGas är att forskning och industri kan pröva och utveckla sina metoder under realistiska former i stor skala. I princip har man byggt ett nytt raffinaderi med ny råvara och nya komponenter. Dessutom har det skett helt öppet – vilket bland annat innebar att Energimyndigheten valde att satsa 222 miljoner i projektet under fem år. Alla har kunnat följa projektet.

– Därför har det också varit ett stort intresse för projektet från andra delar av världen. Vi har haft mer än 3 000 besökare från hela världen bara till förgasaren här på Chalmers. Själva förgasningstekniken är känd sedan länge, den diskuterades redan i samband med oljekrisen på 1970-talet. Men den har inte utvecklats, för det har inte funnits tillräckligt med intresserade investerare. All forskning har stannat vid enklare demonstrationsanläggningar, säger Henrik Thunman.

Fyrtio biogasforskare på Chalmers

På Chalmers arbetar 30–40 forskare med omvandlingsprocessen från biomassa till gas genom förbränning eller förgasning – arbete som är direkt kopplat till GoBiGas. Förutom att själva förgasningstekniken utvecklas och kunskapen om framställning av biogas den vägen ökar, kan den här typen av projekt leda till
spin-off-effekter som i sin tur kan utvecklas kommersiellt. Ett exempel är den lite slumpmässiga upptäckten att om man använder mineralen ilmenit som bäddmaterial i förbränningspannor så förbränns biomassa och avfall effektivare och det blir praktiskt taget inga restprodukter.

Text: Elisabeth Gustafsson Foto: Oscar Mattsson

Mer om GoBiGas

GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) är Göteborg Energis satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket och ägs av Göteborgs Stad.

I december 2015 beslutade kommunfullmäktige att Göteborg Energi bland annat ska se över hur kostnaderna för biogasverksamheten kan minskas samt utreda konsekvenserna av att avsluta bolagets åtaganden på biogasområdet.utreda konsekvenserna av att avsluta bolagets åtaganden på biogasområdet.

I februari 2016 lämnade GoBiGas sin uppstartsperiod och är nu i kontinuerlig drift. Bara under december 2015 levererades förnybart bränsle som räcker till över 14 000 genomsnittliga bilar under en månad. Samtidigt levererade anläggningen under samma månad förnybar fjärrvärme motsvarande förbrukningen i 1 000 göteborgsvillor. Mer information om GoBiGas :


Senast uppdaterad: 2017-10-11 08:55