Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Synade argumenten för användning av biogas

De flesta tycker att biogas är bra men många ställer frågan: Stämmer det som sägs om biogasens nyttor fortfarande? Det har varit utgångspunkten för ett projekt med aktörer från hela biogaskedjan, framförallt från Västsverige. Man arbetade tillsammans för att identifiera målgrupper och områden där argumenten för biogas behöver förtydligas.

Biogasbranschen befinner sig i ett skede där de marknadsmässiga aspekterna och förhållandet till andra förnybara bränslen och elfordon diskuteras livligt. Marknaden är komplex och vinsterna för den som investerar går inte alltid att beräkna med enkla modeller.

Rätt fakta viktigt för köparna 

– Under många år har stort fokus legat på produktionen av biogas och alltför lite uppmärksamhet har ägnats åt användningen av biogas. Det gäller även från nationellt håll. Och det håller inte i längden. Det behövs en marknad för att det ska fungera. Men då behöver vi också argument för användning av biogas som är ordentligt underbyggda och som har stöd i vetenskapliga dokument, säger Yvonne Träff miljöstrateg i Lidköpings kommun.

Yvonne är en av de runt 20 personer från olika organisationer, allt från kommuner till energibolag, fordonsgasleverantörer och lantbrukare, som har deltagit i projektet som har drivits av Västra Götalandsregionen genom programmet Biogas Väst. Genom en serie möten under hösten 2014 och våren 2015 har gruppen arbetat för att lyfta fram den senaste forskningen och tillhörande argument för en ökad biogassatsning.

Utgångspunkten har varit att det är viktigt för trovärdigheten att argumenten som förs fram i diskussionen om biogas är väl underbyggda med fakta. Det finns i dagsläget dessutom kunskapsluckor hos en del aktörer och behovet av att lyfta fram fakta, med för- och nackdelar, är därför ett viktigt arbete för att nå målen om minskade utsläpp och ett mer hållbart samhälle.

Resultatet en handbok för kommunikation

Yvonne berättar att projektet har överträffat hennes förväntningar. Att hon innan var lite uppgiven och inte hade så stora förhoppningar.

– Jag fått ut mycket mer än jag kunde förvänta mig. Arbetet har gått djupare än jag trodde med analyser och faktaunderbyggnad av de argument som gruppen jobbat fram, fortsätter Yvonne. Resultatet har blivit en kommunikationshandbok. Tanken är att handboken ska vara vägledande i var och ens kommunikationsarbete.

– Biogasen har speciellt en unik fördel jämfört med andra förnybara bränslen – att den sluter kretsloppet. Det är ett argument som har lyfts fram i det arbetet som vi gjort tillsammans och en aspekt som är viktig för oss som kommun när vi gör upphandlingar av fordon.

– Som representant för Klimatkommunerna bjuds jag också in till rundabordssamtal och till träffar på nationell nivå, berättar Yvonne. Nu har jag en trygghet i att det är en bredare grupp som står bakom de argument som vi för fram om biogasens fördelar.

Hanna Jönsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-10-11 08:57