Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Varför biogas?

Biogassystemet är ett gott exempel på en cirkulär hållbarhetslösning som löser fler än ett samhällsproblem samtidigt.

Det ger både ett klimatsmart bränsle som löser en avfallsfråga, en förnybar råvara för kemiindustrin och en restprodukt i form av biogödsel som återför växtnäring till marken. En lokal produktion kan dessutom bidra till fler lokala gröna jobb och till ökad försörjningstrygghet. 

Nyckel till cirkulär ekonomi

Det svenska biogassystemet är ett exempel på cirkulär ekonomi här och nu. Att vi börjar värdera biogasen och andra kretsloppsprodukter ur ett bredare samhällsnyttoperspektiv är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i en nationell strategisk innovationsagenda från 2017 som tagits fram i samverkan mellan de regionala biogasorganisationerna och branschen.

Vad är skillnaden mellan biogas och naturgas?

Både biogas och naturgas är metangas. Biogas framställs i kretsloppet av naturliga biologiska processer, medan naturgas är en fossil gas som hämtas i jordskorpan. Medan naturgasen släpper ut växthusgaser som motsvarar cirka 80 procent av oljans utsläpp, tillför biogasen inga utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Tvärtom kan biogas framställd av gödsel minska utsläppen ytterligare eftersom gödselns läckage av växthusgaser minimeras.

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är ett drivmedel som består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda. När man kör på fordonsgas är det alltså i vissa fall biogas man har i tanken och i andra fall en blandning av biogas och fossil naturgas.

Under åren har andelen biogas i fordonsgasen ökat och står nu för i genomsnitt cirka 85 procent. För långväga transporter med tung lastbil används flytande fordonsgas, flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG).


Senast uppdaterad: 2017-03-07 13:15