Aktuellt vindkraft

Fyra intressanta rubriker finns nu att läsa om vindkraft i Västra Götaland. Två av dem har tagits fram i egen regi och de andra två är beställda av Power Väst.

Här är årets rapport med en analys av marknadsläget för vindkraft i Sverige under 2017. i denna rapport ligger fokus på ekonomin i flera bolag och hur det ser ut på tillståndssidan.

Hur når vi 100% förnybart 2040? Vi ses väl på Power Väst@ Chalmers fredag 19 januari 2018?

Goda förutsättning men stora utmaningar för fortsatt vindkraftsutbyggnad, enligt rapporten om marknaden för vindkraft 2016.

Vindbrukskollen har tillsammans med Power Väst startat ett pilotprojekt för att få in kommunernas vindbruksplaner i Vindbrukskollen

Tillsammans med er kommun kan Hållbar Utveckling Väst och nätverket Power Väst hålla vindkraftseminarium hos er.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39