Rapporter från Power Väst

Fyra intressanta rubriker finns nu att läsa om vindkraft i Västra Götaland. Två av dem har tagits fram i egen regi och de andra två är beställda av Power Väst.

Detta är de fyra rubrikerna i årets utgivning:Vad är status på tillståndsgivna, inte byggda vindkraftparker i Västra Götaland? Henrik Aleryd, Augusti 2018

Vindkraft och turism i Västra Götaland, Henrik Aleryd, Augusti  2018

Nätnytta från vindkraftverk - Rapport från Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, Sara Fogelström, Chalmers på uppdrag av Power Väst2018

Inventering av ny teknik och metoder inom vindkraft - Anders Wickström, Scandinavian Wind 2018-09-10 på uppdrag av Power Väst

Alla rapporter och publikationer från Power <Väst och andra intressenter hittar du här

Senast uppdaterad: 2018-10-19 11:40