Presentation om svängmassa

Svängmassa är ett begrepp som allt mer används i debatten kring det framtida elsystemet. Det är ett nytt ord för tröghetsmoment. Svängmassa hjälper elnätet vid fel, till exempel om det skulle bli ett stort effektbortfall. Då gör svängmassan att frekvensen sjunker långsammare. Olika energislag kan bidra med svängmassa på olika sett.

 Vattenkraft  synkronmaskin  automatisk svängmassa
 Kärnkraft  synkronmaskin  automatisk svängmassa
 Vindkraft  asynkronmaskin  kontrollerad svängmassa
 Solkraft    ingen svängmassa


Det är främst vid de stora anläggningarna och utlandsförbindelserna som problemet kan uppstå. Vindkraftverk skulle kunna leverera en kontrollerad svängmassa och hjälpa till vid fel. Men det tillåts inte idag utan verket ska bara klara av felet.

För mer information se presentation överst på sidan. Nedan finns även länken till Mattias Persson licentiatuppsats.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26