Nu kan du även se vindbruksplaner i Vindbrukskollen

Vindbrukskollen har tillsammans med Power Väst startat ett pilotprojekt för att få in kommunernas vindbruksplaner i Vindbrukskollen

Vid undersökningar av Vindbrukskollen har många nämnt att kommunernas vindbruksplaner saknas. Nio kommuner har varit med i ett pilotprojekt och lagt in sina planer. Vi vill gärna ha in fler! Är din kommun intresserad, hör av dig till Sara Fogelström på Power Väst.

Hur hittar jag vindbruksplanerna i Vindbrukskollen?

Vindbruksplanerna finns under skiktet "Vindbruksplaner (pilotprojekt)" som är placerat mellan "STEM Vindkartering 2011" och "Administrativa gränser". Områden i planerna delas in i följande nivåer som har olika färg i kartan:
•Lämpligt område, primärt
•Lämpligt område, sekundärt
•Enstaka verk
•Olämpligt område
•Övrigt område

De kommuner som inte har vindbruksplanen inlagd i Vindbrukskollen visas i skiktet "Ingen vindbruksplan inlämnad".

Här finns en länk till vindbruksplanerna i vindbrukskollen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26