Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fåglar

Det finns inget som tyder på att vindkraften påverkar beståndet av någon fågelart på nationell nivå. Det finns en risk att större rovfåglar och vissa vadarfåglar kan påverkas lokalt. Därför krävs särskild försiktighet i områden med mycket rovfåglar eller häckande vadarfåglar, det vill säga havsstrandängar, fågelskär och vissa myrmarker och fjällområden.

Generellt har fåglar god förmåga att se vindkraftverken och till exempel flyttande fåglar är vid normal väderlek duktiga på att väja. Fåglar undviker vindkraftverk och attraheras normalt inte till dem, varken på land eller till havs. Flyttande sjöfåglar undviker att flyga nära vindkraftverk, främst på dagtid. Det kan leda till barriäreffekter och således en förlängning av fåglarnas flygväg förbi parken. Dock är det helt marginellt jämfört med den totala flyttsträckan.

Mindre än en procent av alla trafikdödade fåglar

I trafiken dör 6-7 miljoner fåglar per år i Sverige. Ytterligare cirka 800 000 fåglar dör i kollisioner med fönsterrutor, kraftledningar/elnät och oljeutsläpp varje år. På samma tid är det cirka cirka 5 000 fåglar som dör i kollision med vindkraftverk. Med planerad utbyggnad till 30 TWh kan så mycket som 15 000 - 45 000 fåglar komma att dö per år, det vill säga mindre än en procent av antalet trafikdödade fåglar.

I genomsnitt kolliderar och dör 2,3 fåglar per år och vindkraftverk. Det skiljer sig mycket mellan verken. Vid de flesta verk är det få eller inga fåglar alls som dör medan några få verk står för en stor andel. Verkens placering är den viktigaste faktorn för hur många fåglar som riskerar att dödas. Med växande kunskap om vilka placeringar som ger minst störning kan kollisionerna minskas ytterligare.

Stora tyngre rovfåglar som örnar löper större risk. Genom att inte bygga vindkraftverk där det finns hög naturlig täthet av rovfåglar, i mycket fågelrika områden och i skyddade områden kan skadorna minimeras. Det är också viktigare att undanta områden där fåglar häckar, rastar, eller övervintrar än områden där fåglar enbart flyttar förbi. För att minimera negativa effekter på fåglar byggs vindkraftverk i öppen miljö, i redan exploaterade miljöer eller storskaligt 
odlingslandskap och produktionsskog med låga naturvärden i samt i havet, bortsett några få viktiga utsjöbankar.

Kontakt

Om du inte hittar svar på din fråga om vindkraft här, eller i något av de andra avsnitten på denna webbplats, kontakta oss gärna!

Ställ din fråga om vindkraft
 

Senast uppdaterad: 2017-04-06 18:38