Genomförda aktiviteter

I år var det ca 60 stycken som deltog på Power Västs årliga konferens på Chalmers. Deltagarna fick höra att Västra Götaland är det län med mest vindkraft och att Västra Götalandsregionen kommer fortsätta att göra insatser för vindkraften i syfte att stärka kompetensen i regionen och för att bidra till den regionala utvecklingen.

Den 8 mars arrangerade Hållbar Utveckling Väst och Power Väst tillsammans med Tanum ett välbesökt och uppskattat vindkraftseminarium i Tanums kommunhus.

Det var ca 70 stycken som deltog när Power Väst anordnade sin årliga konferens på Chalmers. Deltagarna fick höra vikten av att man som region går före och att Västra Götaland alltid har gjort det och kommer att fortsätta med det för att stärka kompetensen i regionen och bidra till den regionala utvecklingen.

Tillsammans med Dalslands miljökontor arrangerade Hållbar Utveckling Väst och Power Väst den 15 november ett välbesökt och uppskattat vindkraftseminarium i Melleruds kommunhus.

Tillsammans med Strömstad kommun arrangerade Hållbar Utveckling Väst och Power Väst den 2 november ett välbesökt och uppskattat vindkraftseminarium i Strömstads Stadshus.

Seminarium om vindkraft lockade över 20 politiker och tjänstemän från Alingsås.

Power Väst samlade viktiga aktörer till seminarium med fokus på tillståndet för vindkraften i Sverige.

Power Väst hade samlat viktiga aktörer från länsstyrelsen, vindkraftsprojektörer, kommunala handläggare och kommunala- och regionala politiker till seminariet med fokus på det kommunala "vetot" och dess användning.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28