Användning av det kommunala ”vetot” inom vindkraft drog fullt hus på Ekocentrum 5 mars

Power Väst hade samlat viktiga aktörer från länsstyrelsen, vindkraftsprojektörer, kommunala handläggare och kommunala- och regionala politiker till seminariet med fokus på det kommunala "vetot" och dess användning.

Seminariet som lockade ca 60 deltagare fyllde den största lokalen på Ekocentrum. En ny rapport om användningen av det kommunala "vetot" presenterades.

Film från seminariet

Syftet med dagen var att i dialog med deltagarna få till en bättre och mer effektiv process för alla inblandade parter när det kommer till vindkraftsetablering.   

Många vindkraftsprojekt få sent avslag

Rapporten visar på hur lagkravet i 16 kapitlet § 4 i Miljöbalken om tillstyrkande av vindkraft, som brukar benämnas det kommunala "vetot" har används i länet.

Nästan hälften av de avslutade vindkraftsärendena hos Länsstyrelsen i Västra Götaland fick en kommunal avstyrkan, eller förväntades få en avstyrkan med påföljd att ansökan drogs tillbaka i tillståndsprocessens slutskede.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26