Länkar

Här hittar du länkar om vindkraft till aktörer inom forskning, företag, myndigheter och organisationer.

Databas för företag

Svensk vindkraftindustri databas - SWID

Forskning

Svenskt Vindkrafttekniskt Centrum (SWTPC)

Vindforsk

Vindval

STandUp for Wind

Intresseorganisationer

Svensk Vindenergi

Svensk Vindkraftsförening

Internationella organisationer

Wind Europe

Global Vind Energy Council, GWEC

Myndigheter och annan offentlig verksamhet

Energimyndigheten

Länsstyrelsen Västra Götaland

Nätverket för vindbruk

Miljösamverkan Västra Götaland

Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28