Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrgrupp

Från vänster: Gustaf Zettergren, Per Råhnängen, Sara Fogelström, Anne Kodeda, Henrik Aleryd, Lennart Värmby, Jörgen Hammarström, Ola Carlson, Fredrik Dolff, Stefan Karlsson, Joel Görsch, Nardono Nimpuno, Lars Bern.

Anne Kodeda, Göteborg Energi AB

Anne Kodeda är civilingenjör med inriktning mot kemi- och energiteknik. Hon har många års erfarenhet av miljötillståndsarbete inom energisektorn och har drivit ett flertal vindkraftsprojekt. Hon arbetar som utvecklingsingenjör på Göteborg Energi och leder bl a utredningar kring stadens framtida energisystem. Arbetet med Power Väst ger Göteborg Energi en viktig möjlighet att hålla sig uppdaterad inom vindkraftsområdet och att kunna bidra med kunskap och erfarenhet av vindkraftsägande.

Fredrik Dolff, VGR/Noden för näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk

Fredrik Dolff, har över 10 års erfarenhet från att ha jobbat med vindkraftsfrågor. Fredrik har en bakgrund från Energimyndigheten, men har även jobbat med vindkraft som konsult bl.a. genom uppdrag från Chalmers med teknologiska innovationssystem. Idag ansvarar Fredrik för noden för näringsliv- och affärsutveckling inom nätverket för vindbruk.

Gustaf Zettergren, VGR

Gustaf Zettergren är naturvetare och civilingenjör med inriktning hållbar energi. Han har mångårig erfarenhet och brett nätverk inom näringsliv, samhälle, akademi och institut. Han är idag ansvarig för Västra Götalandsregionens externa program för hållbar energi och ordförande i Power Västs styrgrupp.

Henrik Aleryd, Innovatum AB

Henrik Aleryd har över 15 års erfarenhet av vindkraftsfrågor och en bakgrund från både stora och mindre energibolag kring förnybar energi och energipolitik. Henrik arbetar idag på Innovatum som ansvarig för förnybar energi.

Joel Görsch, BRG

Joel Görsch, M.sc i miljövetenskap, arbetar på Business Region Göteborg som etableringsrådgivare inom Fordon och Förnyelsebar energi. Business Region Göteborg erbjuder genom Joel investerande bolag information och kontakter med syfte att stärka regionens näringsliv.

Jörgen Hammarström, Länsstyrelsen Västra Götaland

Jörgen Hammarström är chef för Länsstyrelsens miljöprövningsenhet i Västra Götalands län och miljösakkunnig i Miljöprövningsdelegationen. Han har ca 35 års erfarenhet från miljöarbete i kommun och Länsstyrelsen.

Lars Bern, BRG

Lars Bern är Områdesansvarig Innovation på Business Region Göteborg. Han är civilingenjör i Industriell ekonomi och har en examen från Chalmers Entreprenörskola. Lars yrkesbakgrund sträcker sig från start-ups till tjänsteutveckling på Göteborg Energi.

Britta Ersman, Rabbalshede Kraft AB

Cecilia Dalman Eek, vindkraftssamordnare västra och södra Sverige

Matilda Afzelius, NV Nordisk Vindkraft AB

Matilda Afzelius är projektchef och vice vd på Nordisk Vindkraft AB, ett bolag som projekterar, bygger och driver vindparker i Sverige, Norge och Finland. Hon är jurist med miljö- och energibakgrund som efter nästan tio år på advokatbyrå sadlade om till energibranschen. Matilda är utöver sina åtaganden på Nordisk Vindkraft sedan 2015 även ordförande i branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Nardono Nimpuno, Hållbar utveckling Väst

Nardono Nimpuno är verksamhetsledare för Hållbar utveckling Väst, det regionala energikontoret i Västra Götaland. I rollen ingår uppdraget samordnare av föregångskommuner vindkraft inom ramen för Västra Götalandsregionens Smart Energi. Tidigare jobbade Nardono Nimpuno under flera år med hållbarhetsstrategier på Europeisk och global nivå.

Ola Carlson, Chalmers tekniska högskola

Ola Carlson är civilingenjör och doktor inom elkraftteknik vid Chalmers tekniska högskola. Hans nuvarande position är biträdande professor i förnybar elkraftproduktion, chef för avdelningen elteknik samt föreståndare för Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Hans forskningsintresse omfattar vindenergi- och hybridbilsteknik och då främst de elektriska delarna såsom generatorer, frekvensomriktare och integration med elnätet.

Per Råhnängen, SMHI

Per Råhnängen är affärsområdeschef för integrerade vädertjänster vid SMHI, verksamheten är huvudsakligen inriktad mot energibranschen. Han har mångårig erfarenhet som meteorolog från främst Försvarsmakten.

Sara Fogelström, Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum

Sara Fogelström är fysiker och har tidigare jobbat som vindkraftsprojektör. Nu är hon koordinator för forskningscentrumet Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC). Hon föreläser gärna om vindkraft för allmänheten.

Stefan Karlsson, Renso AB

Stefan Karlsson, med 15 års erfarenhet från vindkraftbranschen, har en bakgrund som globalt ansvarig för affärsutveckling för förnybar energi inom SKF-koncernen, och var under perioden 2012-2015 styrelseordförande för branschföreningen Svensk Vindenergi. Idag är Stefan självständig konsult inom området förnybar energi.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39