Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vindkraft i Västra Götaland

År 2016 fanns det totalt det 554 stycken vindkraftverk med en total effekt på 807 MW som producerade ca 2 TWh under 2016 i Västra Götaland. Det vill säga, Västra Götaland ligger i topp på utbyggnadslistan i Sverige.

Diagram över vindkraftsutbyggnaden i Västra Götaland.

Kommunerna i Västra Götaland har en viktig roll att se möjligheterna i en bra vindkraftsutbyggnad. En viktig målgrupp för Power Väst är politiker i kommunerna för att höja medvetandet och kunskapen om vindkraft.

Diagram över antal vindkraftverk i kommunerna i Västra Götaland.

Vindkraft i Sverige

Under 2016 installerades 161 stycken vindkraftverk på totalt 605 MW vindkraft. Utbyggnaden av vindkraften i Sverige fortsätter, men i minder omfattning än tidigare år pågrund av de låga ersättningsnivåerna från el- och elcertifikat pris. Det sker en snabb teknikutveckling och vindkraftverken blir både effektivare och billigare. Vilket illustreras i diagrammet nedan, där det framgår att produktionen ökar i förhållande till installerad effekt och antal vindkraftverk. För att illustrera teknikutvecklingen som möjliggjort den kraftiga elproduktionsökningen har de vanligaste typen av vindkraftverk lagts in i diagrammet med rotordiameter, effekt och årsproduktion för respektive tidsepok. Källa: Energimyndigheten: Här byggdes mest vindkraft under 2016.

Diagram över vindkraftsutbyggnaden i Sverige.

Vindkraft i europeiskt perspektiv

Den vindkraft som var installerad vid årsskiftet 2015/2016 producerar 10,4% av den el som används i EU-länderna tillsammans. Det motsvarar ca 300 TWh per år vilket kan jämföras med Sveriges elförbrukning som 2016 var 140 TWh. Den nya vindkraftskapacitet som byggdes i Europa 2016 var, 12500 MW, vilket kan jämföras med den installerade kärnkraften i Sverige på 9531 MW. Källa: Wind Europe: Wind in power: 2016 European statisticsEnergimyndigheten: Elproduktionen 2016 var stabil och bjöd på få överraskningar.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28