Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansök om sociala investeringsmedel

Under 2021 utlyser Västra Götalandsregionen sociala investeringsmedel till hälsofrämjande och förebyggande investeringar som på sikt förbättrar barn och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg.

Resultat av 2020 års utlysning

När utlysningen stängde den 31 augusti 2020 hade 14 ansökningar inkommit. Den 18 november beslutade Regionutvecklingsnämnden att medfinansiera fem sociala investeringar. Samtliga ansökningar som beviljades medel finns att läsa här nedan.

Vem kan söka?

Västra Götalandsregionens verksamheter, till exempel familjecentraler, mödra- och barnhälsovård, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin och privata vårdgivare med vårdavtal, kan ansöka om medel tillsammans med kommunerna. En part utses som ägare och ansökan undertecknas av båda parter. Samverkan med andra aktörer såsom ideella sektorn, kommunalförbund med flera ses som positivt.

Målgrupp för investeringar

Målgruppen för sociala investeringar är barn och unga, med särskilt fokus på individer som riskerar att hamna i utanförskap. Även insatser som indirekt påverkar barn och unga räknas in om de på sikt ökar barns och ungas möjligheter att klara grundskolan. Det kan till exempel handla om insatser riktade till föräldrar.

Ansökan

2021 års utlysning öppnar 1 april och stänger 31 augusti klockan 16:00.

Ansökningsblankett till sociala investeringsmedel

Mall för verksamhetslogik

Verksamhetslogik

Det ingår i ansökan att göra en verksamhetslogik (även kallad programteori) som bifogas med ansökan. En verksamhetslogik hjälper er som projektägare och oss som finansiärer att tydligt se vad ni planerar att göra och vilken förändring som insatserna är tänkta att leda till. Att göra en verksamhetslogik kan också bidra till att skapa struktur och skapa en samsyn. Verksamhetslogiken beskriver antaganden om effekter i relation till aktiviteter. Den kan också ge stöd i att definiera uppföljningsmått.

Ekonomiska villkor

Investeringen ska medfinansieras från sökande parter. Medfinansieringen kan vara både likvida medel och egen insats. Medfinansieringen ska motsvara cirka 50 procent av den totala kostnaden. Medel för reguljär verksamhet eller befintliga projekt finansieras inte.

Underskriven och inskannad ansökan mejlas till:

regionutveckling@vgregion.se

Om ni inte har möjlighet att skanna in den underskrivna ansökan går det bra att skicka den i pappersform till:

Västra Götalandsregionen 
Koncernstab regional utveckling
Regionens hus 
405 44 GÖTEBORG

Bedömning och beslut

Ansökan bedöms av tjänstemän, forskare och experter. Regionutvecklingsnämnden tar därefter beslut.

Rapportering och rekvisition

Kostnader för projektet rekvireras minst en gång per halvår på rekvisitionsblanketten. Beskriv även de insatser/aktiviteter som genomförts i lägesrapporten. 

Mall för lägesrapport för sociala investeringsmedel

Mall för slutrapport

Hämta rekvisitionsblankett (under rubriken Regionutvecklingsnämnden) 

Mall för samverkansavtal

Information om samverkansavtal

Shirin Bartholdsson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-03-08 14:52