Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansök om medel

Under 2019 utlyser Västra Götalandsregionen sociala investeringsmedel till hälsofrämjande och förebyggande investeringar som på sikt förbättrar barn och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg.

Vem kan söka?

Västra Götalandsregionens verksamheter, till exempel familjecentraler, mödra- och barnhälsovård, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin och privata vårdgivare med vårdavtal, kan ansöka om medel tillsammans med kommunerna. En part utses som ägare och ansökan undertecknas av båda parter. Samverkan med andra aktörer såsom ideella sektorn, kommunalförbund med flera ses som positivt.

Målgrupp

Målgruppen för sociala investeringar är barn och unga, med särskilt fokus på individer som riskerar att hamna i utanförskap. Även insatser som indirekt påverkar barn och unga räknas in om de på sikt ökar barns och ungas möjligheter att klara grundskolan. Det kan till exempel handla om insatser riktade till föräldrar.

Ansökan

Ansökan är öppen till 4 oktober klockan 12.00 och information om vilka projekt som blir beviljade lämnas i slutet av december 2019. Den 27 augusti 2019 klockan 13.30-16.00 är ni välkomna till ett informationsmöte i Göteborg om sociala investeringsmedel.  Se mer information nedan.

Ansökningsblankett till sociala investeringsmedel

Mall för verksamhetslogik

Det ingår i ansökan att göra en verksamhetslogik (även kallad programteori) som bifogas med ansökan. En verksamhetslogik hjälper er som projektägare och oss som finansiärer att tydligt se vad ni planerar att göra och vilken förändring som insatserna är tänkta att leda till. Att göra en verksamhetslogik kan också bidra till att skapa struktur och skapa en samsyn. Verksamhetslogiken beskriver antaganden om effekter i relation till aktiviteter. Den kan också ge stöd i att definiera uppföljningsmått.

Vi erbjuder stöd i att formulera och skapa verksamhetslogik i form av en workshop den 27 augusti, läs mer och anmäl dig via länken nedan.

Workshop och informationsmöte

Workshop

Välkommen till en workshop i verksamhetslogik för sociala investeringar den 27 augusti klockan 08:30-12:00 på Hotell Opera i Göteborg. Målgruppen för workshopen är personer som är intresserade av att söka sociala investeringsmedel inom Västra Götalandsregionen. Verksamhetslogiken är en del av ansökan för sociala investeringsmedel i Västra Götalandsregionen och ska bifogas ansökningsblanketten.

Anmälan workshop – verksamhetslogik för sociala investeringar

Informationsmöten

Den 27 augusti 2019 klockan 13.30-16.00 är ni välkomna till ett informationsmöte på hotell Opera i Göteborg om sociala investeringsmedel.  Det kommer också finnas möjlighet att få stöd i ansökningsförfarandet. Under förmiddagen besvaras följande frågor:

  • Vad är sociala investeringar?
  • Hur går ansökningsprocessen till?
  • Hur ser urvalskriterierna för ansökan av medel ut?
  • Vilka dokument behöver lämnas in?
  • Budgetvägledning inför ansökan, vad är viktigt gällande den ekonomiska hanteringen?

 Anmäl dig till workshop och informationsmöte separat, via länkarna nedan

Anmälan informationsträff för sociala investeringar

Har du några frågor vänligen kontakta Shirin Bartholdsson: shirin.bartholdsson@vgregion.se

Ekonomiska villkor

Investeringen ska medfinansieras från sökande parter. Medfinansieringen kan vara både likvida medel och egen insats. Medfinansieringen ska motsvara cirka 50 procent av den totala kostnaden. Medel för reguljär verksamhet eller befintliga projekt finansieras inte.

Underskriven och inskannad ansökan mejlas till:

regionutveckling@vgregion.se


Om ni inte har möjlighet att skanna in den underskrivna ansökan går det bra att skicka den i pappersform till:

Västra Götalandsregionen 
Koncernstab regional utveckling
Regionens hus 
405 44 GÖTEBORG

Bedömning och beslut

Ansökan bedöms av tjänstemän, forskare och experter. Regionutvecklingsnämnden tar därefter beslut.

Rapportering och rekvisition

Kostnader för projektet rekvireras minst en gång per halvår på rekvisitionsblanketten. Beskriv även de insatser/aktiviteter som genomförts i lägesrapporten. 

Mall för lägesrapport för sociala investeringsmedel

Mall för slutrapport

Hämta rekvisitionsblankett (under rubriken Regionutvecklingsnämnden) 

Senast uppdaterad: 2019-09-11 13:34