Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Webbsänd konferens: Sociala investeringar - resultat och effekter, 28 maj 2020

28 maj webbsände vi konferensen Sociala investeringar - resultat och effekter. Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen arbetat med sociala investeringar för att skapa förutsättningar för fullföljda studier. Hittills har regionutvecklingsnämnden finansierat 20 investeringar.

Presentationer från konferensen

Angereds närsjukhus - främja lärande, utveckling och hälsa hos barn i Angered - flera steg bortom stuprörstänket.pdf

Grästorps kommun - utökade hembesök i Grästorp.pdf

Kungälvs kommun - familjehuset klippan - från projekt till permanent verksamhet.pdf

Elin Vimefall - det samhällsekonomiska värdet av tidiga insatser.pdf

Om konferensen

För att skapa ett lärande och sprida resultat av investeringarna arrangerade regionutvecklingsnämnden en halvdag som vände sig till politiker och tjänstepersoner inom regionala och kommunala verksamheter där sociala investeringar och fullföljda studier har ett fokus. Syftet med konferensen var att lyfta fram olika perspektiv på effekter och resultat av sociala investeringar.

Program

Varför vill regionutvecklingsnämnden satsa på sociala investeringar?
Helena Holmberg (L) Förste vice ordförande Regionutvecklingsnämnden.

Tre exempel på sociala investeringar:

  • Angereds närsjukhus arbetade ihop med Hammarkulleskolan med investeringen Skolsamverkan. Syftet var att överbygga klyftor mellan verksamheter för att förebygga psykisk ohälsa och utanförskap. Gudrun Nygren, Överläkare Specialistcentrum Barn och Unga, Angereds närsjukhus, Lene Stokke Oledal, specialpedagog, Specialistcentrum Barn och Unga, Angereds Närsjukhus och Linnéa Lindquist, Rektor Hammarkulleskolan, Göteborgs stad.
    Slutrapport - Främja lärande, utveckling och hälsa hos barn i Angered.pdf
  • Grästorps kommun avslutade nyligen investeringen Utökade hembesök. Fler föräldrar ber om hjälp och ett stärkt förebyggande perspektiv har utvecklats inom Socialtjänsten. Linda Hurtig, Samordnare familjehuset Agera, Grästorps kommun.
    Slutrapport - Utökade hembesök och föräldragrupper i Grästorp.pdf
  • Kungälvs kommun har använt en kalkylmodell för att mäta resultatet av investeringen Familjehuset Klippan med hjälp av professionell bedömning av effekterna. Johan Sjöholm, utvecklingsledare folkhälsa, Annika Haglunds, samordnare Familjehuset Klippan, Kungälvs kommun.
    Slutrapport - Samverkan för barns och ungas psykiska hälsa.pdf

Utmaningar med att mäta effekter av tidiga insatser
Elin Vimefall berättar om det samhällsekonomiska värdet av tidiga insatser men även om de svårigheter som finns med att mäta effekter från denna typ av investeringar. Hur kan vi tänka när vi vill mäta effekter och resultat av tidiga insatser och sociala investeringar. Elin Vimefall, lektor i nationalekonomi, Örebro universitet.

Paneldebatt med tid för frågor
Moderator Shirin Bartholdsson, processledare för sociala investeringar, Västra Götalandsregionen.

Deltagare:
Helena Holmberg (L), Förste vice ordförande Regionutvecklingsnämnden
Cecilia Andersson (C), Ordförande i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Nicklas Attefjord (Mp), Ordförande i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande i utskottet för bildning och lärande i Kungälv kommun
Maria Toll, (C) Förste vice ordförande i Kommunfullmäktige i Grästorp kommun

Marie Ahlberg

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-05-06 09:55