Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om sociala investeringar

Syftet 

Syftet med sociala investeringar är att göra tidiga insatser så att psykisk och fysisk hälsa kan förbättras och samhällsklyftor minskas. Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas generera ett bättre utfall för målgruppen och kostnadsminskningar hos aktörerna.

Bakgrund

Västra Götalandsregionens påbörjade sitt arbete med sociala investeringar 2012 efter beslut i regionstyrelsen. Arbetet är en samverkan mellan regionutvecklingsnämnden, beredningen för folkhälsa- och social hållbarhet, beredningen för mänskliga rättigheter samt hälso- och sjukvårdsnämnderna. Insatserna ska främja barn och ungas uppväxtvillkor och är en del av kraftsamlingen fullföljda studier och VG2020.

Inriktning

De sociala investeringarna ska genom hälsofrämjande och förebyggande insatser främja barn och ungas framtida utveckling och hälsa med fokus på att gå ut grundskolan med godkända betyg. 

  • Insatsen ska ske tidig i ålder eller process
  • Testa nya arbetssätt mellan parter
  • Pröva och dra lärdomar av metoder
  • Målgrupps- och behovsanalys ska vara väldefinierad
  • Insatsen ska vara avgränsad
  • Fokus på uppföljning och utvärdering av sociala och ekonomiska effekter

Riktlinjer

Fördjupad information om sociala investeringsmedel i Västra Götalandsregionen finns att läsa i Riktlinjer för sociala investeringsmedel. 

Riktlinjer för sociala investeringsmedel

Den sociala investeringen ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra FN:s konvention om barns rättigheter.

Mer information om barnrättsperspektiv

Vad är en social investering?

Mjuka investeringar ger också avkastning. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en film som beskriver vad sociala investeringar handlar om.


Senast uppdaterad: 2017-03-08 14:50