Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om sociala investeringar

Sociala investeringsmedel är en del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 och bidrar till de långsiktiga prioriteringarna Ökad inkludering och Bygga kompetens. Vidare är sociala investeringsmedel en del av kraftsamlingen Fullföljda studier.

Inom prioriteringen Ökad inkludering i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 står följande: 

Bättre möjligheter till jämlik hälsa och utbildning för barn och unga är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för deras välmående och deras möjlighet till framtida försörjning och hälsa.

Syfte

Sedan 2015 har regionutvecklingsnämnden beslutat att årligen avsätta sociala investeringsmedel (SIM) i syfte att hitta effektiva hälsofrämjande och förebyggande insatser för att främja barns och ungas framtida utveckling och hälsa med fokus på att gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Investeringarna ska ske tidigt i ålder eller process, ska testa nya arbetssätt mellan samverkande, parter vara avgränsade och ha en väldefinierad målgrupps- och behovsanalys.

Sociala investeringar ska stödja individer som riskerar att hamna i utanförskap och bidrar på det sättet till att minska ojämlikhet. De investeringar som beviljas stöd måste tydligt vara nytänkande och främja en hållbar utveckling av Västra Götaland.

Den 1 april 2021 öppnas utlysningen för sociala investeringsmedel. Utlysningen stänger den 31 augusti. Ansök om sociala investeringsmedel

Fördjupad information finns att läsa i Riktlinjer för sociala investeringsmedel. Riktlinjer för sociala investeringsmedel

Den sociala investeringen ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra FN:s konvention om barns rättigheter. Mer information om barnrättsperspektiv

Vad är en social investering?

Mjuka investeringar ger också avkastning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en film som beskriver vad sociala investeringar handlar om.


Senast uppdaterad: 2021-03-17 15:02