Socialt entreprenörskap

AKTUELLT: Ny projektutlysning inom socialt entreprenörskap 2018

Har ni en projektidé som bidrar till en socialt hållbar utveckling på din ort, en ny affärsidé för er förening eller utveckling av tjänster som bidrar till ökad sysselsättning? Utlysningen är till för mindre projekt i form av stimulans-/innovationsmedel. Syftet är att möjliggöra föreningsutveckling och utveckling av nya metoder, tjänster, processer och ökad samverkan.

Ansökan

Projekttid: 12 månader, 1 januari – 31 december 2019.
Sökbart belopp: 100 000 – 150 000 kronor
Sista ansökningsdag: 1 oktober 2018

Ansökan görs på särskild ansökningsblankett för socialt entreprenörskap. Ansökningsblanketten kommer att publiceras här i juni. 

Stöd när ni ska söka

De delregionala nätverken inom sociala ekonomi erbjuder stöd i ansökningsprocessen. Ni kan bolla er idé, ställa frågor om ansökningsblankett och budget. Idéträffar kommer att anordnas på olika platser i Västra Götaland, se nedan för vad som gäller i just din delregion. 

Kontaktpersoner

Fyrbodal:
Lotta Forslind lotta.forslind@coompanion.se tel 0705-98 90 95
Sjuhärad:
Janne Nolin janne@hemgarden.nu tel 0722-180155                     
Skaraborg:
Kristina Berneholm kristina.berneholm@coompanion.se tel 0703-224618
Helena Dahlström helena.dahlstrom@skovde.se tel 0703-961059
Göteborgsregionen:
Pia Svanqvist piasvanqvist@gmail.com tel 076-8081396
Diana Ghinea diana.ghinea@coompanion.se tel 073-375 ​62 ​05 

Informationsmöten

Fyrbodal:
22 augusti klockan 18-20.30 i Uddevalla, för information om plats kontakta Lotta Forsling (ev. på Fyrbodals kommunalförbund)
29 augusti klockan 18-20.30 Folkets hus Vänersborg 

Göteborgsregionen:
23 augusti Göteborg 17-19 Mötesplatsen, Mellangatan 1, Göteborg
6 september 17-19 i Nol, Kulturhuset

Sjuhärad:
21 augusti 19.00, tisdag, Vuxenskolan, Enelundsvägen 6, Kinna
Anmälan till Gisella Olsson, gisella.olsson@sv.se , 0771-502020
1 september 11.00, lördag, Sjöbo Fritidsgård, Sjöbotorg, Borås
Anmälan till Janne Nolin, janne@hemgarden.nu, 0722-180155                     
3 september, 18.00, måndag, VI-kontoret, Hässletorg, Borås
Anmälan till Camilla Karlsson, camilla@borasfhsk.se, 033-125200
Må 10 september 18.00-20.30, Borås folkhögskola, Solvarvsgatan 4, Borås (Skrivarverkstad)

Skaraborg:
21/8 18:30-20:00 i Töreboda hos Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Torggatan 11, Töreboda
30/8 18:30-20:00 i Falköping hos Coompanion Skaraborg, Storgatan 20B, Falköping
4/9 18:30-20:00 i Lidköping hos Studieförbundet Vuxenskolan, Skaragatan 26, Lidköping

  

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till aktörer inom social ekonomi i Västra Götaland. Organisationer som kan söka är till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bidrag ges inte till enskilda företag, handelsbolag eller aktiebolag.

Vad kan du söka för?

Syftet är att stimulera lokala idéer som främjar ett ökat entreprenörskap, ökad sysselsättning, nya arbetssätt, ökad samverkan och nya lösningar på sociala utmaningar.

Ni kan söka projektmedel för att utveckla föreningens verksamhet med nya metoder, tjänster med mera. Utveckla gärna era idéer tillsammans med andra föreningar, företag, offentliga aktörer eller andra som ni inte brukar samverka med. Ni kan även söka projektmedel som förstudie för att utveckla ett större projekt med annan finansiering.

Krav på medfinansiering

 

Västra Götalandsregionen finansierar högst 75 procent av den totala projektbudgeten.

Den egna medfinansieringen, minst 25 procent, kan vara:

  • kontant finansiering från extern part
  • kontant finansiering från den egna organisationen, t ex avlönad tid för anställd personal
  • bidrag i annat än pengar från extern part, avlönad tid eller andra resurser från t ex kommun, distriktsorganisationer eller annan aktör.

Ideell tid ingår inte i budgeten men är en viktig del av helheten och i ansökan vill vi att ni beskriver den tid och de resurser som läggs ideellt i projektet.

Stödbara kostnader

Projektmedel kan användas till löner, resor, konsultkostnader, lokalkostnader mm. I ansökningsblanketten finns det specificerat vad som ingår i de olika budgetposterna.

Västra Götalandsregionen ger inte projektstöd till ordinarie föreningsverksamhet. Stödet får heller inte användas för att täcka föreningens löpande kostnader.

Bedömning

Högst 20 projekt kommer att beviljas medel i utlysning. Urvalet sker i konkurrens med andra sökande. 

Bedömningsgrunder:

  • Innovativ och nyskapande verksamhet utifrån utlysningens inriktning
  • Realistiskt genomförbart i förhållande till organisationens förutsättningar
  • Realistisk projektbudget
  • Projektet ska kunna visa att de har tillgång till en stabil organisation med administrativa resurser 

I ansökan ska framgå hur projektets verksamhet kommer att arbeta med nya idéer inom social ekonomi. Bedömning och prioritering av ansökningarna görs i samverkan med representanter från social ekonomi. De slutgiltiga projektbesluten fattas av Västra Götalandsregionen. Besluten kan inte överklagas.

Program för social ekonomi

Projektutlysningar inom socialt entreprenörskap gör som en del av genomförandet av programmet för social ekonomi.

Hanna Nyroos

Regionutvecklare
Telefonnummer