Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd vid företagsetablering i Västra Götaland

Northvolt och Volvo Cars placerar sin första gemensamma batterifabrik i Göteborg. Den går i drift 2025 och skapar uppåt 3000 nya direktanställningar i Göteborg. Den indirekta effekten blir tusentals ytterligare jobb i regionen.
Fotograf: Northvolt/Volvo Cars

Är du också intresserad av att etablera företag i Västra Götaland? För att underlätta kan regionens etableringskontor och Västra Götalandsregionen hjälpa till med beslutsunderlag, finansiering, praktiska frågor och bidra med kunskap och kontakter.

Anledningarna att investera i Västra Götaland är många. Här är några exempel särskilt värda att nämna:

 • Västra Götaland står för 33,4 procent av företagens FoU-utgifter i landet och för 64 procent av den totala ökningen i Sverige. Det innebär att företagen i Västra Götaland investerar mer i FoU än företagen i Stockholmsregionen. 
 • Västra Götaland är en av Sveriges främsta industriregioner. Här finns kompetens för hela värdekedjan från råmaterial till restströmmar, via design, materialutveckling och industriell tillverkning.
 • 30% av Sveriges utrikeshandel och 50% av landets containertrafik går genom Göteborgs Hamn, Skandinaviens största hamn och Göteborg-Landvetter Airport är en internationell och Sveriges näst största flygplats.  
 • Fram till år 2035 ska Göteborg bland annat bygga bostäder, lokaler och infrastruktur som del i en satsning på 1 000 miljarder kronor.

Fler intressanta skäl för att etablera sig i Västra Götaland

Styrkeområden i Västra Götaland

Delar av näringslivet och relaterad forskning utmärker sig på flera positiva sätt och bildar fem områden av särskilt stor betydelse för Västra Götalands konkurrenskraft och kapacitet till omställning. De är:

 • Hållbar industri
 • Hälsa och life science
 • Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi
 • Framtidens mobilitet
 • Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

VGR:s stödmöjligheter

Så här ser våra stödmöjligheter ut:

 • VGR bidrar vid behov med strategiska resurser och kompetenser
 • VGR medfinansierar infrastrukturer och innovationsmiljöer som ökar attraktionskraften och etableringsviljan genom att erbjuda samverkansplattformar mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, det vill säga Science Parks, inkubatorer, industriella utvecklingscenters, kollektivtrafik, kultur med mera
 • FoUU-finansiering och koppling till forskningsmiljöer 
 • Finansiellt direktstöd till företag vid expansion eller nyetablering.

Statistik och underlag

Vill du ha åtkomst till samhällsanalyser och statistik för att lättare kunna få ett bättre beslutsunderlag? Statistik- och analysportalen är en ämnesfiltrerad samlingssida för publikationer och statistiksidor. Här kan du ta del av statistik och analyser inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Portalen innehåller också ämnesrelevanta länkar till externa statistiksidor och rapporter.

Analysportalen

Regional samverkan för etablering

cropped-vgr22-kodelregionala20etableringsaktc3b6rer_01065.jpg

VGR bidrar till regional samverkan mellan de delregionala etableringsaktörerna och Business Sweden i deras uppdrag att främja företagsetableringar.

Välkommen att kontakta etableringskontoren:

Exempel på större etableringar

Nedan syns nyheter från VGR om etableringar som genomförts i Västra Götaland.

Northvolt batterifabrik i Göteborg

Vy över Lindholmen Science Park med människor som passerar över torget framför

Inkubatorer och Science Parks

I Västra Götaland finns åtta inkubatorer och sex science park som stödjer utveckling och innovation hos företag, akademi, institut och samhällsaktörer.

Statistik och publikationer

Här hittar du fakta, statistik och analyser kring befolkning, konjunktur, arbetsmarknad med mera i Västra Götaland.

Leva och bo i Västra Götaland

Vill du starta ett nytt liv i Västra Götaland? I Västra Götaland ges du möjlighet till ett gott liv med balans mellan ett stimulerande arbete och en rik fritid i en region som strävar efter att ligga i framkant inom utvecklingen.

Profilbild av Andreas Albertsson

Andreas Albertsson

Regionutvecklare - Science parks, industri, IUC, etablering
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-02-21 15:57