Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Länkbibliotek

Branschorganisationer

Advokatsamfundet www.advokatsamfundet.se

Försäkringsbolagens branschorganisation www.svenskforsakring.se

Maritima Klustret www.maritimaklustret.se

Maritimt Forum www.maritimtforum.se 

Svenska bankföreningen www.swedishbankers.se

Sveriges inköp- och logistik-förbund www.silf.se

Internationella organisationer

Europeiska unionen www.europa.eu/european-union/index_sv  

Europaportalen (media) www.europaportalen.se

Regionala och nationella organisationer

Fyrbodals kommunalförbund www.fyrbodal.se

Göteborgsregionens kommunalförbund www.goteborgsregionen.se

Kommerskollegium www.kommerskollegium.se

Position Väst  www.positionvast.se     

RISE  www.ri.se/sv

Sjuhärads kommunalförbund www.borasregionen.se

Skaraborgs kommunalförbund www.skaraborg.se

Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se

Tillväxtverket www.tillvaxtverket.se

Tullverket www.tullverket.se

Verksamt www.verksamt.se/utveckla/importera-eller-exportera

Vinnova www.vinnova.se 

Science parks och inkubatorer

Founders loft (inkubator) www.foundersloft.se

Johanneberg Science Park www.johannebergsciencepark.com

Lindholmen Science Park www.lindholmen.se

Sahlgrenska Science Park  www.sahlgrenskasciencepark.com 

Science Park Skövde www.scienceparkskovde.se

Swedish Incubators and Science Parks www.sisp.se

Senast uppdaterad: 2021-01-04 11:44