Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktörer

Exportcenter Västra Götaland kan hjälpa er genom en väg in till flera aktörer med mycket kompetens inom tre olika områden; Finansiering, Internationell Marknadssupport och Produkt/Tjänsteutveckling.

Finansiering

Almi

Almis verksamhet omfattar rådgivning och finansiering, såväl lån som ägarkapital, i företagandets alla faser från idéer till framgångsrika företag. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och rådgivning. 
Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera företagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. 
www.almi.se

Exportkreditnämnden (EKN)

EKN är en myndighet som främjar svensk export genom att ställa ut olika former av statliga garantier till skydd för utebliven betalning eller andra former av kontraktsbrott. EKN:s verksamhetsområde är globalt, men huvudmarknaderna ligger utanför de rika OECD-länderna. 
www.ekn.se

Svensk Exportkredit (SEK)

Aktiebolaget Svensk Exportkredit, SEK, ägs av staten och affärsbankerna med syftet att ge den svenska industrin bättre tillgång till långfristig finansiering och öka dess konkurrenskraft. SEK:s huvuduppgift är att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till hållbara finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK är en oberoende och marknadskompletterande nischaktör som samarbetar med finansiella aktörer världen över för att säkerställa att de svenska exportföretagen får den bästa finansieringen för sina internationella affärer.
www.sek.se

Tillväxtverket (TTV)

Tillväxtverket är en myndighet som arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det görs genom att stärka företag och regioner. TTV erbjuder kunskap, nätverk och finansiering.
www.tillvaxtverket.se

Internationell Marknadssupport

Business Sweden

Business Sweden ägs av staten och näringslivet tillsammans och som stöder och främjar svensk export och investeringar i Sverige. I Göteborg finns export- och investeringsexpertis som förmedlar marknadsinformation och ger rådgivning vid frågor från företag och andra intressenter. Ute i världen finns Business Sweden på drygt 50 kontor och samarbetar med svenska ambassader, konsulat, handelskammare samt andra lokala nätverk till gagn för svenska företags internationalisering. 
www.business-sweden.com/sv/

Västra Götalandsregionen (VGR)

Västra Götalandsregionen ansvarar, som andra landsting, främst för hälso- och sjukvård. VGR har även, med stöd av Lagen om regionalt utvecklingsansvar, ansvar för regional utveckling i länet.
www.vgregion.se

Business Region Göteborg (BRG)

Business Region Göteborg skapar förutsättningar för regionens näringsliv genom att bidra med kunskap och kontakter för ett framgångsrikt företagande. Vi samarbetar i näringslivsutvecklande frågor, kring mark och lokaler, etableringsfrågor mm för alla 13 kommuner till tre huvudsakliga affärsområden: Företagsutveckling, etablering och investering, kluster och innovation.
www.businessregiongoteborg.se

Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk som administreras av Europeiska kommissionen för att stödja små och medelstora företag. Nätverket består av ca 600 organisationer runt om i Europa och i närliggande länder. I Göteborg finns kontaktpersoner som erbjuder gratis information och rådgivning kring EU-regler, EU-finansiering samt europeiska företagssamarbeten. 
www.enterpriseeurope.se/

Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med närmare 3000 medlemsföretag från hela Västsverige som arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Det sker genom att hjälpa företagen att göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut. 
www.vastsvenskahandelskammaren.se

Produkt/Tjänsteutveckling

Industriell Dynamik /RISE

Industriell Dynamik är en enkel ingång till universitet, högskolor, forskningsinstitut och industriella utvecklingscenter. Årligen hjälper de över 500 små och medelstora företag med teknik- och affärsutveckling. De ger råd, löser problem och startar utvecklingsprojekt. Om ni finns i Västra Götaland eller Halland kan ni få upp till 8 timmars inledande support utan kostnad. RISE är projektägare till Industriell Dynamik. 
www.industrielldynamik.se/

 

Senast uppdaterad: 2020-09-30 15:16