Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Företagsfinansiering

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till små och medelstora företag (SME-företag) som vill satsa på digitalisering, innovationer, globalisering, ökad sysselsättning, forskning och förnyelse. Vi prioriterar satsningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Stöden kommer från det statliga anslaget för regional utveckling.

Hur arbetar vi?

VGR:s företagsstöd ska vara marknadskompletterande och avlasta risker i tidiga skeden. Vi bedömer därför om stödet behövs för satsningen eller om företaget kan finansieras med egna eller andra medel.

Vi tittar också på företagets hela ekonomiska situation och företagets förutsättningar att växa. Vi tittar också på eventuella utdelningar till ägare. Det är också viktigt att vårt stöd inte stör konkurrensförhållanden på den aktuella marknaden och hur företagets satsning kan kopplas till de tillväxtområden som Västra Götalandsregionen prioriterar i Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Vi vill att företagsstöden söks och gör nytta i hela regionen.

De två viktigaste förordningarna som gäller våra företagsstöd är SFS 2015:2010 och SFS 2015:211

Vi tar emot och behandlar alla ansökningarna, utom FoU kort avancerat, och utbetalningarna 7 januari-15 juni och 15 augusti-15 december. Under sommar och juluppehåll kan vi bara göra detta i mån av tid.  FoU-kort avancerat har andra och kortare utlysningstider.

Utbetalning görs efter att insatsen är genomförd, betald och när den faktiska kostnaden är redovisad till VGR.

Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definition här.

Våra senaste beslut

Mellan 1 januari 2019 och 12 augusti 2019 har Västra Götalandsregionen beviljat 21,83 miljoner kronor i företagsstöd. Dessa är de senaste besluten.

 • Bovalls Dörrbyggeri AB                     
  Kvalitetsdörrar och fönster                             150 000 kr  Sotenäs

 • Processinformation i Göteborg AB 
  Energioptimering av fastigheter                     50 000 kr  Göteborg

 • Social Society AB                                 
  Matchningstöd samhälle och föreningsliv  400 000 kr  Trollhättan

 • Scandinavian Health Providers AB 
  Individanpassad rehabilitering                     600 000 kr  Göteborg

 • MiQralon AB                                         
  Tekniskt stöd för pianister                             56 025 kr  Trollhättan

Hela listan- företagsstöd 2019.pdf

Senast uppdaterad: 2019-02-11 13:08