Företagsfinansiering

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till små och medelstora företag (SME-företag) som vill satsa på digitalisering, innovationer, globalisering, ökad sysselsättning, forskning och förnyelse. Vi prioriterar satsningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Stöden kommer från det statliga anslaget för regional utveckling.

Hur arbetar vi?

VGRs företagsstöd ska vara marknadskompletterande och avlasta risker i tidiga skeden. Vi bedömer därför om stödet behövs för satsningen eller om företaget kan finansieras med egna eller andra medel.

Vi tittar också på företagets hela ekonomiska situation och företagets förutsättningar att växa. Vi tittar också på eventuella utdelningar till ägare. Det är också viktigt att vårt stöd inte stör konkurrensförhållanden på den aktuella marknaden och hur företagets satsning kan kopplas till de tillväxtområden som Västra Götalandsregionen prioriterar i Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Vi vill att företagsstöden söks och gör nytta i hela regionen.

De två viktigaste förordningarna som gäller våra företagsstöd är SFS 2015:2010 och SFS 2015:211

Vi tar emot och behandlar alla ansökningarna, utom FoU kort avancerat, och utbetalningarna 7 januari-15 juni och 15 augusti-15 december. Under sommar och juluppehåll kan vi bara göra detta i mån av tid.  FoU-kort avancerat har andra och kortare utlysningstider.

Utbetalning görs efter att insatsen är genomförd och betald och när den faktiska kostnaden är redovisad till VGR.

Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definition här.

Våra senaste beslut

Under januari månad lämnade Västra Götalandsregionen drygt 2,3 miljoner kronor i stöd till dessa 10 företag.

  • Jetas Quality Systems AB- Service för hållplatser
  • Rallarsving kommunikation AB- Grafiksystem för mobilfilmer
  • Tenmet AB- Lastsäkring vid godstransporter
  • Wavebreaker AB- Bullerdämpare för järnväg
  • CiaoCiao Carsharing AB- Bildelningsplattform
  • Zeptagram AB- Värdering av musikrättigheter
  • Kramers Mekaniska Verkstad AB- Maskininvestering på mindre ort
  • Utilifeed AB- Optimering av fjärrvärme
  • LG Spineband AB- Hjälpmedel mot nacksmärtor
  • Dalslands Explorer AB- Bokförlag som lyfter Dalsland

Hela listan- företagsstöd 2019.pdf

Senast uppdaterad: 2019-02-11 13:08