Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Affärsutvecklingscheckar för lokala samverkansprojekt med anledning av Covid-19

Några människor sitter och arbetar tillsammans

Stödet riktar sig till företag med nya skalbara lösningar som kan möta lokala utmaningar i pandemins spår. Ansökan bedöms utifrån potential till både samhällsnytta och affärsnytta och behovet av lösningen ska ha uppstått i krisen och vara verifierat av behovsägare.

Texten är uppdaterad 8 augusti 2020
 
Utlysningen av affärsutvecklingscheckar med anledning av Covid-19 är nu stängd

Vem kan söka?

Företaget i Västra Götaland som faller inom ramen för EU:s definition av små och medelstora företag (SME)

Hur mycket kan man söka?

Stödet är på maximalt 150 000 kronor och får användas för att täcka högst 90 procent av godkända kostnader.

Utlysningens syfte

I spåren av pandemin Covid-19 mobiliserar privata och offentliga aktörer för att både möta den akuta krisen och rusta för en annorlunda framtid. Samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle har sällan varit viktigare än nu. Samtidigt står näringslivet inför enorma utmaningar med en minskad eller strypt efterfrågan.

Västra Götalandsregionen vill med denna utlysning främja både företagsutveckling och lokal samverkan där företag ställer om för att möta behov som samhället har kopplat till områden som vård, omsorg, utbildning, logistik, digitalisering, delaktighet, handel, stadsutveckling, tjänsteutveckling med mera.

Bedömning av ansökan görs utifrån två kriterier

Grundkrav att ansökan bottnar i ett behov som uppstått i och med Covid-19 och kopplar an till en (lokal) samhällsutmaning. Utöver det görs bedömning utifrån två kriterier:

  • Samhällsnytta: Potential att minska krisens negativa konsekvenser i samhället eller ta vara på nya möjligheter till omställning. Den nya lösningen ska bygga på samarbete med behovsägare från offentlig eller privat sektor och behovet ska vara verifierat i form av ett stödbrev. Den nya lösningen ska kunna testas eller användas snabbt (inom ett fåtal månader).
  • Affärsnytta: Potential att bidra till företagets långsiktiga utvecklingskraft. Lösningen ska utgå från lokal samverkan men vara nytänkande och skalbar på en större marknad.

Stödbara kostnader

Finansieringen får användas till utvecklingskostnader i framtagandet av den nya lösningen, exempelvis i form av köp av tjänst. Lönekostnader är inte stödbara. Kostnaden kan vara för att utveckla ett nytt affärserbjudande, att ställa om produktionen eller att ta fram nya tjänster, processer och affärsmodeller.

Kostnader för investeringar gällande maskiner och inventarier godkänns endast om det totala ansökta beloppet uppgår till max. 60 000 kr. I annat fall är kostnad för investering i maskiner eller inventarier ej godkända.

Checken följer bestämmelserna i 13§ i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.

När kan man söka och få besked?

  • Ansökningsomgång 1 stänger 8 maj med beslut senast 15 maj
  • Ansökningsomgång 2 stänger 29 maj med beslut senast 12 juni

Västra Götalandsregionen har avsatt 3 miljoner kronor totalt för båda utlysningsomgångar så länge medlen räcker.

Projekstart vid beslut och avslut inom 2020.

Kan jag söka som nystartat företag?
Nej, checken kan inte finansiera att bygga upp basverksamheten i ett nystartat företag. Det finns inga formella krav på företagets ålder men genomförandekapacitet är ett viktigt kriterium vid bedömning.

Kan jag söka som enmansföretag?
Det finns inga formella krav på företagets storlek men genomförandekapacitet är ett viktigt kriterium vid bedömning.

Kan stödet finansiera personalkostnader i företaget?
Nej, endast externa kostnader är godkända.

Kan företagets medfinansiering utgöras av personalkostnader?
Nej, minst 10 procent av den externa kostnaden måste utgöras av kontant medfinansiering.

Kan jag söka för certifiering av min produkt?
Nej, CE-märkning och liknande tester för standard är ej stödberättigade kostnader. Labbtester kan vara godkända som del av metodutveckling.

Kan jag söka stöd för investeringar?
Kostnader för investeringar gällande maskiner och inventarier godkänns endast om det totala ansökta beloppet uppgår till max. 60 000 kr. I annat fall är kostnad för investering i maskiner eller inventarier ej godkända. Investeringen måste bidra till en långsiktig utveckling av företagets affär och inte endast vara till nytta i rådande läge.

Vilka stöd ska jag uppge på frågan om offentliga stöd?
Alla pågående stöd från offentliga aktörer.

Vad menas med stödbrev?
Stödbrevet ska vara från annan privat eller offentlig aktör som verifierar behovet av den nya lösningen och att potentialen finns att den nya lösningen snabbt kan ge upphov till samhällsnytta lokalt. Det finns inga krav på format utan t ex e-post godkänns.

I vilket syfte ska jag bifoga offert eller extern kostnadsberäkning?Offerten tydliggör vad den externa kostnaden är och hjälper VGR att bedöma stödbarheten. Offerten indikerar också vilken expertis det är som företaget idag inte har internt samt att tilltänkt konsult inte har ett släktförhållande till företaget.

Hur ansöker man?

Ansökan görs via Tillväxtverkets portal Min ansökan

Läs gärna frågor och svar ovan, samt guide för ansökan, innan du påbörjar din ansökan.

Följande bilagor ska bifogas för att ansökan ska anses komplett

  • Senaste årsbokslut
  • Intyg om behörig firmatecknare
  • Dokument som styrker behovet (tex stödbrev från behovsägare eller samarbetspart)
  • Offert eller extern kostnadsberäkning

Guide för ansökan

Utbetalning

Du gör ansökan om utbetalning när ditt företag är klar med aktiviteterna i beslutet och fakturorna är betalade. Sista redovisningsdag står i ditt beslut.

Du för ansökan om utbetalning via Tillväxtverkets portal Min ansökan

Obligatoriska bilagor som du ska scanna till oss vid utbetalningen är

Beviljade projekt

Här kan du läsa om beviljade projekt

Moa Boéthius

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sophia Litsne

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-04-17 13:30