Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-kort

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Höstens utlysning för FoU-kort avancerat öppnar 1 augusti och stänger 2 oktober.

Upp till 700 000 kr i FoU-stöd kan lämnas. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad.

Stödet är en del av ett VGR-projekt för projekt och utvecklingsinsatser i små och medelstora företag. Stödet finns som FoU-bas och som FoU-avancerat.

Utlysningstext för FoU-kort hösten 2019

Frågor och svar om stödet och vem som kan söka

Folder om FoU-kortet (observera att maximalt belopp har höjts)

Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definitionen här.

FoU-bas

Kan sökas året om och är en snabb lösning för att utreda hur en större FoU-insats kan läggas upp. Du kan ansöka om 10 000 - 50 000 kronor.
Här hittar du ansökningsblanketter. 

Vi tar emot och behandlar ansökningarna och utbetalningar 2 januari-15 juni och 15 augusti-15 december. Under sommar och juluppehåll kan vi bara göra detta i mån av tid.

FoU-avancerat

Kan sökas vid två utlysningar per år. Det maximala beloppet är 700 000 kronor. 
Höstens utlysning öppnas 1 augusti och stänger 2 oktober.

Här hittar du ansökningsblanketter.

Skicka din underskrivna originalansökan till:
Västra Götalandsregionen
Koncernstab regional utveckling, Näringslivsavdelningen
462 80 Vänersborg
Samt ansökan i wordformat till: fou-kortet@vgregion.se

Utbetalning

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats. För FoU-kort avancerat kan utbetalning göras vid två tillfällen.

Utbetalningsansökan och redovisning till VGR gör du på Tillväxtverkets portal "Min Ansökan"

Var noga med att fylla i alla uppgifter och ta med alla bilagor i utbetalningsansökan.

Obligatoriska bilagor som ska skickas in i samband med utbetalningsansökan:

Beviljade projekt våren 2019

 

Hjälpmedelcenter Sverige AB:  Utveckla digitala beslutsstöd för patientförflyttningar inom vården.  

IA Industriarmatur Sweden AB:   Behovsstyrt underhåll och bättre åtgärdsplaner på transformatorstationer med hjälp av AI och IoT

Jetas Quality Systems AB : Automatiserad inspektion med hjälp av AI av perronger och hållplatser i kollektivtrafiken

Senast uppdaterad: 2019-06-17 15:10