Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hållbarhetscheck

VGR erbjuder finansiellt stöd till företag via hållbarhetschecken som kan användas för insatser som främjar och möjliggör omställning.

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 (VG2030) bidrar till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin är ambitiös när det gäller att möta Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål utifrån lokal och regional nivå. För att nå dessa ambitiösa mål behöver VGR, och samhället i stort, fokusera och rikta sina resurser - en satsning som ska främja ett hållbart näringsliv i Västra Götaland.

Vad är en hållbarhetscheck och till vad kan företag söka för?  

Syftet med hållbarhetschecken är att ge stöd till företag i Västra Götaland för att möta nya förutsättningar och samhällets omställning. Hållbarhetschecken är ett bidrag som kan sökas för att ta in ny kompetens via en extern konsult för att utveckla nya produkter och/eller tjänster som ingår i cirkulära affärsmodeller, elektrifiering eller hållbara livsmedelsystem / biobaserade material.
Mer information om de olika insatsområden och exempel på satsningar finner du nedan. Vi prioriterar insatser inom tidigare nämnda områden.

 
En hållbarhetscheck kan sökas av företag som står inför ett utvecklingsarbete och behöver ta in extern konsult som tillför kompetens som inte finns i företaget och som behövs för att satsningen ska kunna genomföras.  Hållbarhetschecken kan inte gå till konsultkostnader kopplat till certifiering, för att möta lagkrav, ordinarie verksamhet, stöd till produktion av marknadsföringsmaterial, annonsering eller uppdatering av hemsida. 

Vem kan söka? 

Befintliga små och medelstora företag (SME) som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor.  Vi prioriterar företag med färre än 50 anställda som har minst två årsredovisningar och har minst en anställd på årsbasis (helårsanställd). 

Vi lämnar inte stöd till företag inom vård, omsorg och utbildning som finansieras med offentliga medel. Företag inom jordbruk och fiske hänvisar vi till Länsstyrelsen.   
 
Normalt stödjer vi inte företag inom handel, transport eller tjänsteföretag på en lokal marknad där det finns risk att stödet snedvrider den lokala konkurrensen.  

Hur mycket kan företaget söka? 

Stödet är på max 150 000 kr, och får användas för att täcka högst 50 % procent av kostnader för att anlita extern konsulthjälp. Ansökningar under 25 000 kr behandlas inte.   

Hållbarhetschecken är öppen för samtliga företag i regionen. Av regionalpolitiska skäl är stödet för företag i Göteborgsområdet (följande kommuner Göteborg, Partille, Mölndal, Kungälv, Lerum, Härryda, Stenungssund, Öckerö) begränsat till maximalt 100 000 kr.   

När går det att söka? 

Ansökningar bereds och beslutas löpande, med undantag för mellan 20 dec – 10 januari och 20 juni – 15 augusti 

Ansökan och utbetalning  

Ansökan: 
Notera att vi behöver en komplett ansökan för att kunna handlägga. Bilagor som alltid ska bifogas ansökan: 

  • Årsredovisningar och revisionsberättelser för de två senaste åren för sökanden och och närstående företag samt i förekommande fall koncernredovisning. 
  • Jämställdhetsplan ska bifogas om företaget har  > 10 anställda  
  • Projektplan: projektets mål/syfte samt tidplan för konsultinsatsen  
  • Registreringsbevis från bolagsverket  
  • Offerter  

Läs därför dessa instruktioner innan du skickar in ansökan. Om viktiga bilagor som årsbokslut och offerter saknas kan vi inte lämna något stöd. 

Du skickar din ansökan via Min ansökan 

Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definitionen här. 

Utbetalning: 
Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats. 

Utbetalningsansökan och redovisning till VGR gör du på Tillväxtverkets portal Min Ansökan 

Obligatoriska bilagor som du ska scanna till oss vid utbetalningen är: 
- Ifylld slutrapport i samband med slutbetalning 
- Ifylld verifikatförteckning 
- Betalade fakturor, i enlighet med offerterna 
- Betalningsbevis  (Ett exempel på godkänt betalningsbevis) 

Profilbild av Moa Boéthius

Moa Boéthius

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Gabriel Skarbäck

Gabriel Skarbäck

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Signe Ahlsten

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-05-22 16:49