Mikrostöd till små företag inom naturturism

Tillväxtverket kan bevilja stöd till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. Det ska finnas internationellt efterfrågade upplevelser inom naturturism i hela landet framme till världskongressen Adventure Travel World Summit (ATWS) som Sverige står värd för i september 2019. 

Utlysningen har två olika inriktningar:

- ge stöd till affärsutveckling som leder till förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper

- stärka naturturismföretags internationella konkurrenskraft genom att göra det möjligt för mikroföretag att delta i kompetensutvecklande insatser inför den internationella världskongressen ATWS 2019.

Läs mer om Tillväxtverkets mikrostöd till små företag inom naturturism

Ansökan görs hos Tillväxtverket senast 19 april 2019

ATWS 2019

 

Thomas Forslin

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-06-28 14:13