Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nystartade innovativa företag

Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka såddfinansiering för att utveckla en produkt, tjänst eller ett koncept.

Stödet är på max 850.000 kronor, i form av så kallat villkorslån som normalt ska betalas tillbaka inom fem år. Mindre projekt kan få stöd i form av bidrag på upp till 50.000 kronor. Såddfinansieringen kan täcka högst 50 procent av kostnader kopplade till utvecklingen av  produkter, tjänster eller processer som inte finns på marknaden idag.  

Vem kan söka?

Företaget ska ha högst 10 anställda och bedriva näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor och har en affärsplan. Företaget ska vara högst tre år gammalt. Företaget ska vara registrerat i Västra Götaland och avser att driva verksamheten här. Företaget ska ha kompetens att själv, eller med hjälp av kvalificerad utvecklingspartner, genomföra utvecklingsinsatserna och påbörja en kommersialiseringsfas.

Finansiering från Västra Götalandsregionen ska vara avgörande för att kunna genomföra utvecklingsinsatserna. Annan offentlig finansiering får inte gå till samma kostnader.

Företagets innovationshöjd ska bedömas av en tredje part. En möjlighet är att ALMIs innovationsrådgivare gör bedömningen, en annan är att man tillhör en inkubator. 

Vi behandlar ansökningarna och utbetalningar löpande 11 januari-15 juni och 15 augusti-15 december. Under sommar och juluppehåll kan vi undantagsvis hantera utbetalningsansökningar. Maila då först foretagsfinansiering@vgregion.se

Till vad kan jag få såddfinansiering?

Såddfinansieringen kan användas till exempelvis personalkostnader, kostnader för externa tjänster eller viss teknisk utrustning som behövs för teknik-, affärs- och marknadsutveckling av det nya konceptet/produktidén samt resor och omkostnader. 

Det handlar om tidiga faser i gränslandet mellan utveckling och kommersialisering. Däremot kan vi inte lösa utmaningar som har att göra med likviditet eller investeringar i produktionsanläggningar.

Du gör ansökan digitalt på Tillväxtverkets portal Min Ansökan.

Här gör du ansökan om såddlån

Utbetalning och återbetalning

Utbetalning görs löpande i efterhand till faktiska kostnader efter att aktiviteter i projektplanen har genomförts. Behöver du göra budgetförändringar så hör av dig till oss först. Därefter måste företaget lämna årlig verksamhetsredovisning till Västra Götalandsregionen som underlag för återbetalning. Räntan är 2% över referensräntan och återbetalningen är 5% av föregående års försäljning.

Utbetalningsansökan gör du på Tillväxtverkets portal Min ansökan

Här är verifikatsammanställningen, med instruktioner, för utbetalning.

Obligatoriska bilagor som du ska scanna till oss vid utbetalningen är:
- Ifylld slutrapport vid den sista utbetalningen
- Ifylld verifikatsammanställning
- Betalade fakturor
- Betalningsbevis  (Ett exempel på godkänt betalningsbevis)
- Lönespecifikation och utdrag från skatteverket, om löner har betalats ut

 

Kontakt

Med anledning av rådande läge kan det vara svårt att nå oss på telefon. För nya ärenden och förfrågningar, använd helst e-post foretagsfinansiering@vgregion.se så kontaktar en handläggare dig skyndsamt. Beskriv kort ditt företag och vad du söker stöd för eller skriv din fråga.

Gabriel Skarbäck

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Marianne Gustafsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Josef Gustafsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Signe Ahlsten

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Moa Boéthius

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Föräldraledig våren 2021-våren 2022

Senast uppdaterad: 2021-10-04 09:53