Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Inkubatorer och Science Parks

Foto från Lindholmen Science Park

I Västra Götaland finns åtta inkubatorer och sex science park som stödjer utveckling och innovation hos företag, akademi, institut och samhällsaktörer.

Inkubatorer

Har du en idé som du tror kan utvecklas till ett framgångsrikt företag? I så fall kan en inkubator vara en hjälp på vägen. 

En inkubator har till uppgift att underlätta för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag genom rådgivning, hjälp med patent, finansiering med mera. 

Inkubatorkompetens

Inkubatorkompetens är ett nätverk i Västsverige med målet att öka förmågan till överlevnad och tillväxttakten i de bolag som sitter i inkubatorerna. Det sker bland annat genom att stärka samarbetet och skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan inkubatorerna i nätverket.

Inkubatorer som Västra Götalandsregionen finansierar

Brewhouse Incubator

Brewhouse är en nationell inkubator som erbjuder affärsutvecklingsstöd till entreprenörer, innovatörer och startups med fokus på musik, scen och ny teknik.
Brewhouse Incubator

Chalmers Ventures

Chalmers Ventures startar, utvecklar och finansierar forsknings- och kunskapsbaserade företag inom tech, och stöttar entreprenörer hela vägen från tidiga projektfaser till sena tillväxtfaser. Verksamheten kombinerar företags- och affärsutveckling i tidiga skeden med kvalificerad investeringsverksamhet.
Chalmers Ventures AB

GU Ventures

GU Ventures arbetar för att säkerställa nyttiggörandet av forskningsresultat från Göteborgs Universitet genom att tillhandahålla start- och utvecklingskapital samt affärskompetens. Stödet innebär alltifrån idé- och patentutveckling, uppstart av bolag, utveckling av organisation, affärsplan, marknadsplan, till styrelserepresentation samt aktivt deltagande i arbetet att attrahera nya delägare.
GU Ventures AB

Borås INK

Borås INK erbjuder affärsutvecklingsstöd för entreprenörer med innovativa idéer och är en breddinkubator för Sjuhäradsområdet. I Textile Fashion Center i centrala Borås verkar Borås Ink i ett kluster av företag, forskningsinstitut, utbildning och näringslivsorganisationer med den gemensamma visionen att vara Europas ledande science park för textil och mode.
Borås INK

Founders Loft

Founders Loft är ett co-working community och inkubator med kontor i Göteborg för digitala tjänsteföretag där entreprenörer möts, följer sina drömmar och bygger sina bolag.
Founders Loft

Science Park Skövde Startup

Science Park Skövde Startup bidrar till att utveckla, tillvarata och behålla den kompetens som genereras vid Högskolan i Skövde genom att tillhandahålla affärsutveckling och inkubatortjänster till affärsidéer med bas i Högskolan i Skövdes profilområden. Science Park Skövde är en breddinkubator för Skaraborgsområdet men är speciellt inriktade på framförallt IT och tech och dataspel.
Science Park Skövde

Innovatum Startup

Innovatum Startup erbjuder en process med de verktyg som krävs för att entreprenörer med innovativa affärsidéer ska kunna starta, bygga och utveckla nya företag. Företagen får genom inkubatorprocessen del av 4K som innebär tillgång till kontor, kompetens, kontakter och kapital. Innovatum startup fungerar som breddinkubator i Fyrbodalsområdet men har en spets mot industriell teknik och rymd.
Innovatum Science Park

Sahlgrenska Science Park

Sahlgrenska Science Park är en inkubator inom life science, med fokus på hälsoinnovation. Inkubatorn ger stöd till innovatörer och entreprenörer som vill utveckla lovande idéer och nya företag till internationellt framgångsrika tillväxtbolag.
Sahlgrenska Science Park

Science Parks

Västra Götalands sex science parks utgör tillsammans ett unikt system för innovation. Där kan små och stora företag, akademi, institut och andra samhällsaktörer samlas i gemensamma ansträngningar för att möta aktuella samhällsutmaningar och stärka Västsveriges konkurrenskraft. De ligger i anslutning till lärosäten i Västra Götaland och består som regel av:

  • inkubator
  • science parks med support för små och medelstora företag
  • projektarena för större FoU-program och projekt.

Fokusområdena för science parks relaterar till Västra Götalandsregionens prioriterade områden och till det lokala näringslivet och industri. Alla Science Parks är tillgängliga och erbjuder tjänster till aktörer över hela Västra Götaland.

Science parks som Västra Götalandsregionen finansierar

Science Park Skövde

Science Park Skövde AB har ett tydligt uppdrag: Att bidra till förnyelse i näringslivet. Sciences Park Skövdes huvudprocesser är affärsutveckling, innovationsledning och utveckling av innovationsekosystem.
Science Park Skövde

Innovatum Science Park

Innovatums uppdrag går ut på att skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt lokalt och regionalt näringsliv. Vi är övertygade om att vägen dit går genom fokuserade satsningar på framtidsinriktade, hållbara och storskaligt genomförbara lösningar på utmaningar inom energi, bioekonomi och hållbar industri.
Innovatum Science Park

Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park är Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad. Johanneberg Science Park samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Huvudfokus ligger på områdena samhällsbyggnad, energi och material.
Johanneberg Science Park

Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods.
Lindholmen Science Park 

Sahlgrenska Science Park

Sahlgrenska Science Park är en inkluderande öppen arena för den nya världen av life science, med fokus på hälsoinnovation och affärsacceleration.
Sahlgrenska Science Park

Science Park Borås

Science Park Borås är en möjliggörare för innovationer i Boråsregionen. Med resurser från forskning och prototypframtagning skapas möjligheter för kommersialisering av produkter och tjänster. Genom de olika aktörernas olika kompetenser och resurser skapas möjligheter att realisera idéer, utveckla och generera nya innovationer, produkter och tjänster på marknaden. Science Park Borås arbetar för en positiv samhällsutveckling genom cirkulär ekonomi.
Science Park Borås

Sophia Litsne

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-03-07 09:00