Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional fysisk planering

Fysisk planering är ett av flera verktyg för en hållbar utveckling i Västra Götaland. Regional fysisk planering handlar om att på en övergripande nivå planera och utreda frågor av regional betydelse och som berör mer än en kommun. Inom Västra Götalandsregionen pågår ett arbete med att bygga upp kunskap kring Västra Götalands fysiska strukturer och skapa en arena för dialog och samverkan kring dessa frågor. I Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi (VG2020) har man pekat på behovet av en regional framtidsbild för regionens fysiska struktur.

Den ökade komplexiteten i samhället har inneburit att hänsyn behöver tas till allt större geografiska områden och att samverkan över administrativa gränser och planeringsområden blivit allt viktigare.  Till exempel har megatrender som urbanisering och globalisering, men också snabbare transporter, inneburit att människor och gods rör sig över större geografiska områden.

Med regional fysisk planering kan lokala planeringsfrågor placeras i ett större sammanhang.

På denna sida kommer vi att lägga rapporter och PM som tas fram i detta arbete.

Senast uppdaterad: 2019-08-14 11:04