Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional fysisk planering

Västtrafikbuss på bron till Smögen

Med regional fysisk planering kan lokala planeringsfrågor placeras i ett större sammanhang. Inom Västra Götalandsregionen pågår ett arbete med att bygga upp kunskap kring Västra Götalands fysiska strukturer och att skapa en arena för dialog och samverkan kring dessa frågor.

Regional fysisk planering handlar om att på en övergripande nivå planera och utreda frågor av regional betydelse som berör mer än en kommun.

Enligt behov som uttrycktes i Tillväxt- och utvecklingsstrategi för Västra Götaland (VG2020) tar vi fram en gemensam framtidsbild för den fysiska strukturen.

Regional fysisk planering - för ett hållbart Västra Götaland (pdf)

Remiss om VGR som regionplaneorgan

En reviderad plan- och bygglag (PBL) började gälla 1 januari 2019.  
Regioner kan här få i uppdrag att bedriva regional fysisk planering för sitt respektive territorium.  Det är endast regionutvecklingsansvariga som kan omfattas och det är bara Västra Götalandsregionen som kan vara det i Västra Götaland.

Frågan om hur kommunerna, kommunalförbund med flera ser på att Västra Götalandsregionen skulle bli ansvariga för den regionala fysiska planeringen, och bli ett regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen, är ute på remiss fram till september 2021.

Reväst webbinarium 25 maj:
Regional fysisk planering - uppföljning av remisskonferens Västra Götalandsregionen

Tisdag 25 maj 2021, kl. 14.00-16.00

Mer information om webbinariet

Anmälan via denna länk

Digital remisskonferens 29 april

Den 29 april hölls en digital remisskonferens. Presentationen från mötet kan laddas ned här.

Remisskonferens 2021-04-29 Frågor och svar

Remisskonferens regional fysisk planering 2021-04-29

Remissbrev om regional fysisk planering enligt PBL - VGR som regionplaneorgan

Faktaunderlag remiss regional planering

Samverkan över gränserna allt viktigare

Den ökade komplexiteten i samhället gör att hänsyn behöver tas till allt större geografiska områden och att samverkan över administrativa gränser och planeringsområden blivit allt viktigare.  Till exempel har megatrender som urbanisering och globalisering, men också snabbare transporter, inneburit att människor och gods rör sig över större geografiska områden.


Senast uppdaterad: 2021-05-25 08:34