Social hållbarhet

Den 15 mars bildas avdelning social hållbarhet för att stärka fokus på de sociala hållbarhetsfrågorna. Avdelningen består av de tidigare avdelningarna folkhälsa och mänskliga rättigheter. Chef för avdelning social hållbarhet är Viveca Reimers.

En översyn och sammanslagning av avdelningarnas webbsidor pågår, under tiden hittar du information om avdelningarnas arbete här.

Senast uppdaterad: 2019-03-18 10:58