Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiska stöd

Inom Västra Götalandsregionen är det regionstyrelsen som beslutar om ekonomiska stöd till verksamheter och projekt med inriktning social hållbarhet, folkhälsa och mänskliga rättigheter.

Här kan du läsa mer om hur du kan söka projektstöd till utvecklingsprojekt, verksamhetsstöd, organisationsstöd, sociala investeringsmedel, samt pris och stipendium.

Alla ekonomiska stöd ska ligga i linje med regionfullmäktiges beslutade Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället.

Projektstöd till utvecklingsprojekt

Regionstyrelsen (genom beredningen för folkhälsa och social hållbarhet och beredningen för mänskliga rättigheter) kan ge stöd till utvecklingsprojekt som främjar folkhälsa och mänskliga rättigheter i Västra Götaland genom val av målgrupp, mål och metod.

Projektstöd för social hållbarhet kan sökas av det civila samhället för ett- till treåriga utvecklingsprojekt. Projekt ska uppvisa en tydlig utvecklingsidé och beskriva en plan för hur projektet kan leva vidare efter projekttidens slut. Det ska vara regionala projekt eller projekt som genomförs lokalt men är av regionalt intresse för hela Västra Götaland.

Läs mer om hur du söker projektstöd för social hållbarhet

Anvisningar för projektstöd till utvecklingsprojekt för social hållbarhet (folkhälsa och mänskliga rättigheter)

Ansökningsblankett för projektstöd

Läs mer om hur du redovisar dina projekt

Mall för årlig uppföljning

Mall för slutrapport

Verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter

Verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter är ett stöd som kan beviljas organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter för:

  • barn
  • nationella minoriteter (judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar)
  • hbtq-personer
  • hbtq/pridefestival
  • personer med funktionsnedsättning (begränsat till paraplyorganisationer).

Syftet är att stödja verksamheter som arbetar för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Stödet är treårigt och ska ge föreningar och organisationer i det civila samhället förutsättningar att planera, bedriva och utveckla sin verksamhet.

Riktlinjer för verksamhetsstöd

Infoblad Verksamhetsstöd hbtq/pride

Infoblad Verksamhetsstöd för föreningarna inom sverigefinnar/tornedalingar

Ansökningsblankett för verksamhetsstöd

Organisationsstöd

Beredningen för mänskliga rättigheter fördelar organisationsstöd till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar. Stödet är treårigt och syftar till att stödja föreningar eller organisationer att driva sin regionala verksamhet, det vill säga till drift- och/eller administrativa kostnader.

Riktlinjer för organisationsstöd 

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet fördelar organisationsstöd till följande organisationer:

Sociala investeringsmedel

Västra Götalandsregionens sociala investeringar riktar sig till hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas uppväxtvillkor och förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas och utvecklas.

Pris och stipendium

Beredningen för mänskliga rättigheter delar årligen ut parasportstipendiet. Här kan du läsa mer.

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet delar årligen ut pris för social hållbarhet. Här kan du läsa mer.

Regionstyrelsens beslut för ekonomiskt stöd 2021

 

Vania Costa Timback

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Verksamhetsstöd och organisationsstöd

Anne Svensson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Projektstöd

Fredrik Carlson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Projektstöd

Senast uppdaterad: 2021-06-29 10:50