Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning folkhälsa 2023 – 2025

På den här sidan finns information till dig som vill söka Västra Götalandsregionens verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning folkhälsa år 2023 till 2025. Utlysningstiden gick ut nu den 31 mars 2022. Det är regionstyrelsen som genom beredningen för folkhälsa och social hållbarhet fattar beslut om tilldelning av verksamhetsstöd. Ansökningarna är nu under beredning och ärendet går upp i juni månad för beredningen för social hållbarhet. Informationen på den här sidan grundar sig i anvisningen som godkändes av beredningen för folkhälsa och social hållbarhet den 8 december 2021.

Vad är verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning folkhälsa? 

Detta är ett ekonomiskt stöd till organisationer i det civila samhället som arbetar med att förbättra folkhälsan i Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Stödet ska finansiera främjande och förebyggande arbete inom folkhälsa som bidrar till förbättrade och mer jämlika livsvillkor och levnadsvanor hos fler än den egna organisationens medlemmar. Stödet ska ge aktörer i det civila samhället förutsättningar att planera och bedriva sin ordinarie verksamhet med långsiktighet. Läs mer i anvisning för verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning folkhälsa.  

Vad kan verksamhetsstödet användas till? 

Stödet kan användas för att ersätta kostnader som behövs för att bedriva den verksamhet som ansökan avser såsom lönekostnader, lokalhyra samt material för användning vid aktiviteter. 

Formella krav på sökande 

 • För att kunna beviljas verksamhetsstödet ska sökande bedriva främjande och förebyggande arbete inom folkhälsa som bidrar till förbättrade och mer jämlika livsvillkor och levnadsvanor hos fler än den egna organisationens medlemmar
 • Verksamhetsstödet kan sökas av aktörer inom det civila samhället; såsom ideella föreningar, trossamfund, stiftelser och andra aktörer som definieras i Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället 
 • Organisationer och föreningar ska vara uppbyggda och fungera utifrån demokratiska principer och ha bedrivit den verksamhet som ansökan avser under minst två år.
 • Sökande ska ha beslutade stadgar, styrelse och revisorer, organisationsnummer, eget post- eller bankgiro och firmatecknare. 
 • Sökande ska driva frågor som är angelägna ur det civila samhällets perspektiv och svara mot relevanta samhällsutmaningar med koppling till Västra Götalandsregionens styrdokument, i synnerhet Västra Götalandsregionens mål för social hållbarhet 2030 
 • Sökande ska ha regional relevans, på så sätt att ett eller flera av följande krav uppfylls:
  • verksamheten är en resurs för andra aktörer i Västra Götaland
  • verksamheten genomförs i samverkan med aktörer från olika sektorer och delar av Västra Götaland
  • verksamheten genomförs i flera kommuner i Västra Götaland 
  • verksamheten bygger upp och sprider kunskap/erfarenhet som bidrar till regional kompetens 

Läs mer i regionfullmäktiges Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället 

Ekonomiska villkor 

 • Ansökan ska omfatta tre års verksamhet 

 • Stödet betalas ut varje år under förutsättning att medel avsätts inom Västra Götalandsregionens årliga budget och att stödmottagarens årliga rapportering godkänns 

 • Om medel inte har använts inom ramen för beviljat stöd, om verksamheten upphör eller om mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter i samband med ansökan eller uppföljning, kan Västra Götalandsregionen kräva tillbaka utbetalade medel och avbryta fortsatt finansiering.

 • Stödmottagaren kan också avsäga sig fortsatt verksamhetsstöd.

 • Västra Götalandsregionen kan fråga efter information och dokument som behövs för en fördjupad uppföljning.

Eventuella kompletteringar ska skickas till regionstyrelsen@vgregion.se eller om du föredrar, skickas med post till: 

VGR – RS Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet  
Regionens Hus 
405 44 Göteborg 

Anne Svensson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Rikard Eduards

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-08-31 12:28