Bäst i Tidaholm och sämst i Färgelanda

Mer än 25 000 svar på årets folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor?” i Västra Götaland har kommit in. Men det räcker inte! Vi saknar fortfarande väldigt många svar från framför allt Färgelanda, Munkedal, Vårgårda, Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Strömstad. Kommuner med högst svarsfrekvens hittills är Tidaholm, Tranemo och Sotenäs.

Enkäten "Hälsa på lika villkor" ger tillfälle att reflektera över sin hälsa, sina levnadsvanor och sin livssituation och ger ett viktigt underlag för att regionen och kommunerna ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

Är du en av dem som fått enkäten ”Hälsa på lika villkor?” och inte hunnit svara eller tappat bort enkäten? Det gör inget! Snart skickar SCB ett nytt frågeformulär till alla som inte svarat eller avböjt deltagande i undersökningen.

Ta chansen att få göra din röst hörd!

Mer information och resultat från tidigare undersökningar hittar du på: www.vgregion.se/folkhalsoenkaten  

Kontaktperson för frågor:
Barbara Rubinstein
barbara.rubinstein@vgregion.se
Mobil: 070 - 571 25 13

Senast uppdaterad: 2019-02-04 10:12