Dialoger om våldsförebyggande arbetet

Den 15 februari genomfördes det första dialogen om våldsförebyggande arbete i Vänersborg.

Utgångspunkten för dialogerna är resultatet av en kartläggning som gjordes under 2017 över våldförebyggande arbete i kommuner och stadsdelar i Västra Götaland. Vid dialogen presenteras också framväxten av #metoo rörelsen samt exempel på lokalt våldsförebyggande arbete. Dialogerna görs i samverkan med Länsstyrelsen och ytterligare 3 dialoger kommer att genomföras, i Skövde, Göteborg och Borås.

Gemensamma presentationer:

Inbjudan dialogmöten

Rapport ” Våldsförebyggande arbete i Västra Götalands kommuner”

Enkätsvar Kartläggning Västra Götaland våldsförebyggande arbete

Länsstyrelsen uppdrag

VGR uppdrag

#metoo

Senast uppdaterad: 2019-02-04 10:12