Fler elever behöriga till gymnasiet

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan förra året. 84,4 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga jämfört med 82,5 procent 2017. Framför allt är det andelen behöriga pojkar som ökar. Det visar Skolverkets nya statistik som också finns uppdelad på skolor, kommuner och län.

Länk till Skolverkets statistik 

– Även i Västra Götaland har vi förbättrat oss rejält, 82,9 % behöriga elever till yrkesprogram jämfört med 80,7 % föregående läsår, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen.

Länk till Skolverkets statistikdatabas

Senast uppdaterad: 2019-02-04 10:12