Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TRT)

Arbetar du inom vården och möter barn som flytt? Lärandecentrum migration och hälsa i VGR genomför tillsammans med BRIS  två utbildningsomgångar i Teaching Recovery Techniques (TRT). TRT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymtom från krig eller katastrofer. Utbildningen är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig här

Senast uppdaterad: 2019-02-04 10:12