Västra Götalandsregionen kommer att medverka i ”Balansera mera”

Nu startar kampanjen Balansera Mera! Den nationella kampanjen för att förebygga fallolyckor.

Nytt för i år är att kampanjmaterial och filmer finns på flera språk på socialstyrelsen webbsida. Västra Götalandsregionen har också tagit fram en film om fallprevention riktad till vårdpersonal

https://vgregion.pingpong.se/public/courseId/1897/publicPage.do

Mer information och material på flera språk om Balansera mera finns att hämta på

www.socialstyrelsen.se/balanseramera.

Senast uppdaterad: 2019-02-04 10:12