Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2022

Folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Västra Götalandsregionen deltar med ett utökat urval och egna tilläggsfrågor för att få underlag till politiska beslut och planering av folkhälsoinsatser.

collage med innehåll från enkäten

Resultat

Undersökningen - Hälsa på lika villkor har nu genomförts för sjuttonde gången och ger information om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. I år deltog Västra Götalandsregionen med ett utökat urval och egna tilläggsfrågor och det ger ett unikt underlag för att kunna följa utvecklingen av hälsan över tid.

Under våren skickades enkäten ut till knappt 92 000 slumpmässigt utvalda invånare i åldern 16 år och uppåt i Västra Götaland.

Totalt svarade 34 094 personer som ger en svarsfrekvens på drygt 37,5 procent.

Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för utskick och insamling av svar. 

Resultaten kommer även att vara ett underlag för planering och styrning i Västra Götalandsregionens arbete för en god och jämlik hälsa för alla som bor i Västra Götaland.

Undersökningen ligger till grund för kunskapsunderlag och planering av riktade och generella satsningar inom folkhälsopolitiken. Resultaten används för att planera insatser i både regionala verksamheter och kommuner. 

Resultaten för hela landet finns på Folkhälsomyndighetens sida:
Folkhälsodata och FolkhälsoStudio — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Västra Götalandsregionen kommer att publicera resultat specifikt för Västra Götaland i statistikdatabasen under december 2022.

För frågor om enkäten kontakta oss på hlv@vgregion.se

Fakta om enkäten Hälsa på lika villkor

  • Västra Götaland har deltagit sedan starten 2004.
  • Undersökningen görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och de deltagande regionerna. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån. Alla uppgifter är sekretesskyddade.
  • Det nationella urvalet i Hälsa på lika villkor har under åren 2004–2016 bestått av 20 000 personer i åldrarna 16 år och uppåt. För 2018 och framåt har det nationella urvalet mer än fördubblats.
  • Den nationella enkäten består av 61 frågor. Alla svar är betydelsefulla för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. 
  • Västra Götaland deltar med extra urval och egna tilläggsfrågor. Fråga 62-75 är tilläggsfrågor.
  • Datainsamlingen pågår från februari och stänger i mitten av maj.
  • Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2022.

Läs mer om bakgrund och syfte med enkäten hos Folkhälsomyndigheten

Frågeformulär – Hälsa på lika villkor 2022 (pdf)

Frågor och svar om Hälsa på lika villkor 2022 hos Folkhälsomyndigheten 

Resultat från tidigare undersökningar i Västra Götaland

Maria Gäbel

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-11-24 15:13