Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2022

Folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Västra Götalandsregionen deltar med ett utökat urval och egna tilläggsfrågor för att få underlag till politiska beslut och planering av folkhälsoinsatser.

collage med innehåll från enkäten

I februari 2022 skickas en inbjudan ut till 92 000 invånare i Västra Götaland om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor.

Hälsan ser olika ut i olika delar av regionen och den förändras över tid.
Därför är det viktigt att undersöka och följa utvecklingen av hälsan i
befolkningen. På så sätt kan vi upptäcka viktiga hälsoförändringar eller
skillnader i hälsa mellan olika grupper.

Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för utskick och insamling av svar. 

Enkäten kan antingen besvaras på papper och skickas in med svarskuvert eller via ett webbformulär. Webbenkäten är tillgänglighetsanpassad och fungerar med olika uppläsningsverktyg. Den finns även tillgänglig på engelska.

För att besvara frågorna via Internet gå in på adressen www.insamling.scb.se. Alla uppgiftslämnare får användarinformation i form av lösenord och användar-id som finns på framsidan av inbjudningsbrevet.

Frågeformulär – Hälsa på lika villkor 2022 (pdf)

Dina svar är viktiga

Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval av personer i Sverige i åldrarna 16 år och uppåt.

Varje persons enkätsvar är viktigt och unikt, det kan inte ersättas av någon annans. Dina och andras svar hjälper oss att förstå hur hälsan kan påverkas och förbättras. De bidrar också till att ge våra politiker ett bra underlag i frågor som gäller din och andras hälsa.

Undersökningen ligger till grund för kunskapsunderlag och planering av riktade och generella satsningar inom folkhälsopolitiken. Resultaten används för att planera insatser i både regionala verksamheter och kommuner. 

Frågor och svar om Hälsa på lika villkor 2022 hos Folkhälsomyndigheten 

För frågor om enkäten kontakta oss på hlv@vgregion.se

Fakta om enkäten Hälsa på lika villkor

  • Västra Götaland har deltagit sedan starten 2004.
  • Undersökningen görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och de deltagande regionerna. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån. Alla uppgifter är sekretesskyddade.
  • Det nationella urvalet i Hälsa på lika villkor har under åren 2004–2016 bestått av 20 000 personer i åldrarna 16 år och uppåt. För 2018 och framåt har det nationella urvalet mer än fördubblats.
  • Den nationella enkäten består av 61 frågor. Alla svar är betydelsefulla för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. 
  • Västra Götaland deltar med extra urval och egna tilläggsfrågor. Fråga 62-75 är tilläggsfrågor.
  • Datainsamlingen pågår från februari och stänger i mitten av maj.
  • Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2022.

Läs mer om bakgrund och syfte med enkäten hos Folkhälsomyndigheten

Resultat från tidigare undersökningar i Västra Götaland

Maria Gäbel

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-06-14 10:53