Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Överenskommelsen med det civila samhället

Västra Götalandsregionen och drygt 100 organisationer samverkar enligt överenskommelsen med det civila samhället inom verksamhetsområdena inköps- och upphandlingsfrågor, hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

En överenskommelse antogs 2014 mellan Västra Götalandsregionen och organisationer inom den sociala ekonomin - en viktig drivkraft för både demokrati och välfärd. Idag kallar vi den för överenskommelsen med det civila samhället (ÖKC). Överenskommelsen hanteras av regionstyrelsen genom beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Överenskommelsen används för samverkan på kommunal och lokal nivå samt med nationella utveckling inom området.

Organisationer som undertecknat överenskommelsen

Överenskommelsegruppen

För genomförande finns en grupp tillsatt, "Övernskommelsegruppen" bestående av politiker från denna beredning och representanter från det civila samhället. 

Överenskommelsegruppen ska  stimulera till att prioriterade åtgärder genomförs enligt den handlingsplan man tagit fram för 2020-2022. Men alla nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen har ansvar för att den följs, liksom aktörerna i det civila samhället som också är delaktiga i genomförandet. 

Handlingsplan för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället 2020-2022

Aktuellt om överenskommelsen

Birgitta Adler

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vad är det civila samhället?

Definition från regeringens proposition En politik för det civila samhället (Prop.2009/10:55):

Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet- där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.

Senast uppdaterad: 2020-02-10 09:12