Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Överenskommelsen med det civila samhället

Sex bilder på personer i olika åldrar

Västra Götalandsregionen (VGR) och drygt 100 organisationer samverkar enligt överenskommelsen med det civila samhället (ÖKC) inom verksamhetsområdena regional utveckling, inköps- och upphandlingsfrågor och hälso- och sjukvård.

Överenskommelsen togs fram 2014 som en viktig drivkraft för både demokrati och välfärd. Överenskommelsen hanteras av regionstyrelsen genom beredningen för folkhälsa och social hållbarhet. Det konkreta arbetet leds av Överenskommelsegruppen – en grupp som består av 5 politiker från beredningen om social hållbarhet, och 5 valda representanter från det civila samhället.

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin (broschyr)

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin (presentation)

Handlingsplan 2020-2022

Överenskommelsegruppen ska stimulera till att prioriterade åtgärder genomförs enligt den handlingsplan man tagit fram för 2020-2022. Men alla nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen har ansvar för att den följs, liksom aktörerna i det civila samhället som också är delaktiga i genomförandet.

Handlingsplan för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället 2020-2022

Följ oss på Facebook

Vi finns på Facebook Överenskommelsen Västra Götalandsregionen 

Anslutna till överenskommelsen mellan VGR och det civila samhället

När överenskommelsen beslutades 2014 anslöt sig 70 organisationer. Nu har cirka 120 organisationer skrivit på. Fler är välkomna!

Formulär för organisationer som vill ansluta sig till överenskommelsen. (doc)

Aktuellt om överenskommelsen

Vad är det civila samhället?

Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet - där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.

Den här definitionen kommer från regeringens proposition "En politik för det civila samhället" (Prop.2009/10:55).

Heidi Sandberg

Processledare det civila samhället
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sofia Emanuelsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-11-03 14:07