Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny handlingsplan 2020-2022 fastställd

En ny handlingsplan för överenskommelsen med det civila samhället 2020 -2022 antogs av regionstyrelsen 17 december 2019. Processledare för arbetet enligt planen är Västra Götalands bildningsförbund

Den 17 december 2019 antog regionstyrelsen en ny handlingsplan för överenskommelsearbetet 2020 -2022. Handlingsplanen ska vara ett verktyg för att implementera ett strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt i arbetet.

Handlingsplan för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället 2020-2022

Handlingsplanen fokuserar på:

  • förebyggande, främjande och rehabiliterande insatser inom hälso- och sjukvården
  • kraftsamling för fullföljda studier
  • socialt entreprenörskap och platsutveckling inom regional utveckling
  • utveckling av inköps- och upphandlingsarbete gentemot och tillsammans med det civila samhället.
  • utveckling av arbetet med Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
  • utbildning och information om samverkan med det civila samhället.

Rekrytering pågår för en person från det civila samhället som blir en parallell till VGR:s processledare för överenskommelsen. 

Processledning för att förverkliga handlingsplanen är Västra Götalands bildningsförbund, kontakt Marita Graad Jansson marita.graad@vgb.nu

Fler kontakter

För förfrågningar om Idéburet offentligt partnerskap inom hälso- och sjukvården, kontakta Ulrika Lundberg ulrika.lundberg@vgregion.se eller Harriet Johansson Dimberg, harriet.johnson.dimberg@vgregion.se

För förfrågningar om IOP inom regional utveckling kontakta Birgitta Adler, birgitta.adler@vgregion.se eller Anne Svensson, anne.m.svensson@vgregion.se

För förfrågningar inom inköp- och upphandling i relation till det civila samhället, kontakta Lena Göransson Modigh, lena.modigh@vgregion.se.

Birgitta Adler

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-02-10 09:10