Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Dokumentation och material

aktiviteter utanför en folkhögskola

Här hittar du vår digitala webbutbildning, intressanta publikationer och minnesanteckningar från den regionala överenskommelsegruppens möten med mera.

Utbildningar och publikationer

Ta del av vår digitala webbutbildning om samverkan på VGR akademin - tillgänglig för alla: Utbildning om överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället i Västra Götaland

Överenskommelsen har även tagit fram två kunskapsunderlag "Från idé till IOP och "Kärt barn har många namn". Båda broschyrerna kan laddas ned från hemsidan eller beställas som tryckta exemplar;

För digital version och utskrift: Från idé till IOP - skriften beskriver vad ett IOP är och hur ett samarbete med VGR kan inledas

Beställ tryckt exemplar här: Från idé till IOP - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

För digital version eller utskrift: Kärt barn har många namn - skriften beskriver det civila samhället och de olika begrepp som används

Beställ tryckt exemplar här: Kärt barn har många namn - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Vad är det civila samhället?

Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet - där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.

Den här definitionen kommer från regeringens proposition "En politik för det civila samhället" (Prop.2009/10:55).

Fördjupningsmaterial överenskommelsen

Årsrapport för Överenskommelsen 2022

Rapport: Utvärdering av överenskommelsen, 2019-2022 - Utvärderingen av överenskommelsen mellan VGR och det civila samhället, med fokus på 2019–2022, visar att samverkan upplevs som bra eller mycket bra. Regionens företrädare anser i högre grad samverkan fungera väl än aktörer inom det civila samhället, som önskar ännu mer dialog och samverkan.

Upphandlingsrapport 2022 - En sammanställning av röster ur det civila samhället kring möjligheter och utmaningar att delta i VGR:s upphandlingsprocedur med bakgrund Överenskommelsens handlingsplan med syfte att gynna möjligheter för mindre aktörer inom det civila samhället att lägga anbud.

Årsrapport för Överenskommelsen 2021

Årsrapport för Överenskommelsen 2020

Handlingsplan för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället 2020-2022

Relevanta länkar

Överenskommelsen i Borås stad
Idéburnas organisationer i Borås utvecklar och fördjupar sedan många år sitt samarbete med kommunen för att upprätthålla välfärden.

Överenskommelse kommun & idéburen sektor i Uddevalla
Uddevalla kommun och den idéburna sektorn i Uddevalla arbetar via Överenskommelsen för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap.

Överenskommelsen i Göteborg stad
Överenskommelsen har funnits i Göteborg sedan 2012. Den grundläggande ambitionen är att använda Överenskommelsen som idémässig bas för samverkan mellan staden och det civila samhället.

Program för social ekonomi inom Västra Götalandsregionen
Här kan du läsa mer om den sociala ekonomins råd (SER) och aktuella projektutlysningar inom samhällsentreprenörskap för aktörer inom social ekonomi.

FORUM idéburna organisationer med social inriktning
Forum är en intresseorganisation för organisationer inom den idéburna välfärden med social inriktning.

Regeringskansliet - Civila samhället och idrott
Regeringens mål för politiken för det civila samhället är att villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbättras.

NOD - nationellt organ för dialog mellan regeringen och det civila samhället 
NOD är en struktur för samverkan. Den signerades av regeringen och civilsamhället februari 2018Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället, och tillhandahålla mötesplatser för att främja dialog.

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) - "Koden"
Europarådet har tillsammans med civila samhället tagit fram ett verktyg för inflytande: Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Koden är ett verktyg och en slags checklista för att stimulera till organisationers medverkan i offentliga beslutsprocesser. MUCF tillsammans med aktörer inom det civila samhället har även utvecklat en modell för samverkansprocesser för att underlätta utökad samverkan mellan offentlig sektor och det civila samhället.

Marie Cederschiöld högskola tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola – centrum för civilsamhällsforskning
Studier vid civilsamhällescentrum handlar bland annat om medborgarnas engagemang, den pågående omförhandlingen av samhällskontraktet, tillit, filantropi samt civilsamhällets organisering, ledarskap, mervärde och ideologi.

Stockholms handelshögskolas Center for civil society studies
Civil society organizations have special roles and positions in every society. They often constitute an organizational field of their own, exhibit special features and fulfill unique functions. SCCSS is a research center at Stockholm School of Economics Institute for Research.


Senast uppdaterad: 2022-09-01 10:30