Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dokumentation och material

Här hittar du dokumentation och informationsmaterial om överenskommelsen med det civila samhället.

Relevanta länkar

Program för social ekonomi inom Västra Götalandsregionen
Programmets övergripande mål är att  främja den sociala ekonomin och dess aktörer och stärka den sociala ekonomins roll för tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

Överenskommelsen i Borås
Överenskommelse handlar om hur Borås Stad (kommunen) och De Idéburnas organisationer i Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen blir hur man gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden.

Överenskommelse kommun & idéburen sektor i Uddevalla - ÖK Idé
Uddevalla kommun och idéburna sektorn i Uddevalla har tillsammans tagit fram en överenskommelse kring samverkan. Syftet är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.

Göteborgs stad - Samverkan med social ekonomi
Den här webbsidan är ett redskap för att förenkla en sådan samverkan. Här hittar du det mesta av den information som du behöver för att påbörja en ny, eller vidareutveckla en redan pågående samverkan. Sidan sköts av Social utveckling som är en del av Social resursförvaltning inom Göteborgs Stad.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Vad är IOP?
IOP är en avtalsform som togs fram av organisationen Forum Idéburna organisationer med social inriktning år 2010. Det är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. En modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form.

FORUM idéburna organisationer med social inriktning
Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forum har bedrivit sin övergripande verksamhet i över 20 år.

Regeringskansliet - Civila samhället
Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet.

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) - Koden - ett verktyg för inflytande
Europarådet har tillsammans med civila samhället tagit fram ett verktyg för inflytande: Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Koden är ett verktyg och en slags checklista för att stimulera till organisationers medverkan i offentliga beslutsprocesser. Syftet med koden är att underlätta samverkan och att bidra till att skapa en bra miljö för organisationer i Europarådets medlemsländer och i Vitryssland.

Civsam.se
Här hittar du övergripande kunskap om det civila samhället. Frågor som berörs är det civila samhällets historia. Det civila samhällets roll och betydelse i samhället. Det civila samhällets omfattning och vilka utvecklingstendenser som kan skönjas. Under denna rubrik behandlas också själva begreppet civila samhället.


Senast uppdaterad: 2021-10-07 11:57