Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Västra Götalandsregionen har möjlighet att ingå Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med aktörer inom det civila samhället. IOP är en typ av samverkan mellan offentlig och idéburen sektor kring en gemensam samhällsutmaning. I denna samverkan är båda parter jämbördiga, och bidrar med olika typer av resurser. I Västra Götalandsregionen kan IOP tecknas inom hälso- och sjukvård och/eller regional utveckling.

Traditionellt så brukar ekonomiskt stöd mellan det offentliga och det civila samhället ha två former. Normerande bidrag/stöd eller upphandling/LOV. Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) utvecklades som en samverkansform för att möta samhällsutmaningar där både det offentliga och det civila samhället behövs.

Grunden är att ett IOP är en lösning där båda parter behövs, som inte går att hantera i vanliga marknadsprocesser. En form då vi behöver föra en dialog kring särskilt komplexa samhällsutmaningar och tillse ett gemensamt lärande. Aktörer från det offentliga såväl som det civila samhället behöver gemensamt;

  • Sätta agendan och definiera målen utifrån en gemensam problemanalys
  • Formulera vilken värdegrund som ska råda, och vilka kunskaper man gemensamt ska sträva mot
  • Alla parter måste fatta egna beslut om deltagande och med vilka resurser de kan gå in i partnerskapet
  • Gemensamt börja arbetet, och hela tiden följa upp på vad man lär sig.
  • Alla parter måste vara beredda att löpande följa upp och förändra arbetet när det behövs.

Innan ett IOP beslutas så förs alltså en dialog kring partnerskapets innehåll, vilka resurser respektive part ska bidra med, om fler parter är aktuella, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar. Regionen ser ett värde av att bygga partnerskap över en längre tid. Mer om detta i Västra Götalandsregionens beslutade Riktlinjer för IOP 

Om din förening/organisation har en idé till IOP som ni vill diskutera är ni välkomna att kontakta Västra Götalandsregionen. Ta även gärna del av skriften "Från idé till IOP" för ökad kunskap om samverkansformen; en bruksanvisning för dig som tänker på ett IOP.

Pågående IOP

För dig som har ett IOP med hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen, läs vidare via länken Vårdgivarwebben/uppdrag och avtal/IOP

På Vårdgivarwebben finns även en beskrivning av samtliga pågående IOPer inom hälso- och sjukvårdsområdet. Du finner dessa via följande länk Västra Götalandsregionens överenskommelser med den idéburna sektorn - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Kontakt inom hälso- och sjukvården

Kontakt inom regional utveckling, Anne Svensson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-08-24 11:27