Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Idéburet offentligt partnerskap IOPppp

Västra Götalandsregionen har möjlighet att ingå Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med idéburna aktörer. Det finns beslutade riktlinjer som gäller i Västra Götalandsregionen. IOP är en typ av samverkan mellan offentlig och idéburen sektor kring en gemensam samhällsutmaning. I denna samverkan är båda parter jämbördiga, och bidrar med olika typer av resurser. I Västra Götalandsregionen kan IOP tecknas inom hälso- och sjukvård och/eller regional utveckling.

Om din förening/organisation har ett förslag till IOP som ni vill diskutera är ni välkomna att kontakta Västra Götalandsregionen (se uppgifter i kontaktrutan nedan)

Innan ett IOP beslutas så förs dialog kring partnerskapets innehåll, vilka resurser respektive part ska bidra med, om fler parter är aktuella, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar.

 

För dig som har ett pågående IOP med Västra Götalandsregionen inom hälso- och sjukvård.

IOP inom hälso- och sjukvård som tecknats med hälso- och sjukvårdsnämnd, eller hälso- och sjukvårdsstyrelsen följs upp av en referensgrupp med representanter från samverkande parter, genom en löpande dialog. Resultatet från IOPt återkopplas kvartalsvis till ansvarig nämnd/styrelse i Västra Götalandsregionen genom Koncernkontorets rutiner för avtalsuppföljning, samt till den idéburna aktörens styrelse.

Om väsentliga skillnader i behov eller andra omständigheter inträffar kan IOPt omförhandlas eller sägas upp av båda parter när som helst under den överenskomna perioden för samverkan.

Lägg till länk till riktlinjer IOP (finns på Sharepoint)

Pågående IOPer inom Västra Götalandsregionen [länk]
Mer information om Idéburet offentligt partnerskap [länk till huvudsida]

Kontaktuppgifter

Har du allmänna frågor om uppföljning av IOP inom hälso- och sjukvård, mejla privatavårdgivare@vgregion.se

Har du frågor om ett specifikt IOP, kontakta din ansvariga handläggare


Senast uppdaterad: 2021-10-15 12:04