Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om överenskommelsen

Överenskommelsen utgår från de sex principerna i den nationella överenskommelsen inom det sociala området som tecknades 2008 mellan regering, idéburna organisationer och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Våra principer

Dessa principer har sedan bearbetats genom dialogmöten, konferenser och möten för att se vad de innebär för Västra Götalandsregionen och det civila samhällets organisationer, och hur vi kan arbeta med dem i praktiken. Läs mer om våra principer nedan;

Genom att ha dialogbaserade arbetssätt som är byggda på gemensamma viktiga frågeställningar så lyfter vi fokus från ekonomi till processer.

Genom att skapa långsiktiga gemensamma strukturer kan vi möjliggöra för företrädare inom den sociala ekonomin att ta en tydligare roll i samhället utefter egna önskemål och förutsättningar. Det civila samhällets organisationer behöver synliggöras i redan etablerade strukturer.

Offentlig sektor som samhällsstruktur är beroende av all den utveckling som sker i det civila samhället. Det civila samhället borgar för en god livskvalitet i samhället genom sitt lokala engagemang och ger förutsättningar för att regionens invånare utvecklas. Det civila samhället innebär också en kvalitetsaspekt för hållbar utveckling i lokalsamhället, för kulturutveckling och för social hållbarhet.

Det ömsesidiga förtroendet mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället bygger på viljan till öppenhet. För en ökad delaktighet behöver språket förenklas och vara enhetlig så att vi får en större förståelse för varandras verksamheter.

Det civila samhället är fritt och oberoende. Parter inom det civila samhället formulerar sitt uppdrag i samhället utifrån sin värdegrund och har rättighet att ge uttryck för synpunkter som skiljer sig från samverkande myndighet utan att organisationernas ställning påverkas.

Genom en överenskommelse tar vi ett gemensamt ansvar och välkomnar olika utgångspunkter. Överenskommelsen ska lägga en grund för ökad tolerans, inkludering och bygga på demokratiska värden. Ett stort utbud av aktörer inom de olika verksamhetsområdena ger förutsättningar för lösningar som hjälper till att bryta socialt utanförskap – sitt eget eller någon annans.

Begreppet mångfald betyder i detta sammanhang att det offentligt finansierade välfärdssystemet välkomnar det civila samhället som utförare med olika värdemässiga eller metodiska utgångspunkter. Olikheten är att betrakta som en tillgång när den bygger på demokratiska värden.

Nivåer av samverkan

På principerna följer fyra nivåer kring samverkan/delaktighet; Information – Samråd – Dialog - Partnerskap. Nivåerna ska i överenskommelsen fungera som stöd vid val av aktiviteter och strategier för att bäst nå våra gemensamma mål.

De fyra nivåerna utgår från den Europeiska koden, riktad till beslutsfattare och den sociala ekonomin, som antogs vid Europarådets INGO konferens 2009, där syftet var att skapa ett effektivt verktyg för ökad medverkan i beslutsprocessen.

Kontakter inom Överenskommelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga representanter i den regionala överenskommelsegruppen.

Heidi Sandberg

Processledare det civila samhället
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sofia Emanuelsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-04-05 14:42