Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bakgrund för överenskommelsen

Vad är överenskommelsen?

 

Västra Götalandsregionen har en överenskommelse med det civila samhället. Den togs fram i en bred process med företrädare för den sociala ekonomin.

Företrädare för den sociala ekonomin skrev i februari 2011 till regionstyrelsen och föreslog att arbetet med en överenskommelse mellan regionen och den idéburna sektorn behövde startas.

Syftet med överenskommelsen är att genom samarbete och aktiv dialog bidra till ett hållbart samhälle med bättre förutsättningar för utveckling av visionen om Det goda livet i Västra Götaland.   

Underlag för åtaganden

De samverkande parterna har enats om en gemensam vision och värdegrund. Överenskommelsen ska bidra till att lyfta fram social ekonomis självständiga och viktiga roll för demokratin och för  utveckling av välfärden. Arbetet utgår från gemensamma utgångspunkter, gemensamma utmaningar och klart definierade åtaganden. För Västra Götalandsregionen kommer överenskommelsen leda till ökade krav på ett enhetligt förhållningssätt gentemot social ekonomi. Överenskommelsen

Framtagandet av överenskommelsen

Arbetet med den gemensamma överenskommelsen påbörjades under vintern 2012. Under våren 2013 koncentrerades arbetet till att lägga ett ramverk för det fortsatta arbetet. Det innebar diskussioner och ställningstagande till synsätt, gemensamma utgångspunkter, avgränsningar, inriktning, värdegrund och syftet att utveckla former för samverkan.

Under sommaren och hösten 2013 fortsatte arbetet med att hitta gemensamma utmaningar, definiera olika ansvarsområden och slutgiltigt beskriva hur egna och gemensamma åtaganden kan göras. En arbetsgrupp med representanter från både regionen och den sociala ekonomin arbetade fram ett förslag som gick ut på remiss i mars 2014.

RF antog i november 2014

Den 25 november 2014 antog regionfullmäktige förslaget till överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och den aktörer inom den sociala ekonomin.

Förutom att anta överenskommelsen, att tilldela medel för att överenskommelsen ges möjligheter att implementeras, att varje nämnd, styrelser och bolag inom regionen gavs uppdraget att implementera handlingsplanen så tillsatte regionfullmäktige också en beredningsgrupp för införandet av överenskommelsen.

5 december 2014 skrev Västra Götalandsregionen och ca 70 föreningar under överenskommelsen. Detta skedde på Folkteatern i Göteborg. Våren 2017 var 104 organisationer anslutna till överenskommelsen.

Långsiktigt arbete

Efter att överenskommelsen antagits av regionfullmäktige har arbetet med att få överenskommelsen att bli verklighet tagit vid. Beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin gör ett viktigt arbete för att implementera, initiera och följa upp arbetet. Samverkan mellan VGR och social ekonomi blir mer och mer väsentlig. 

Senast uppdaterad: 2020-01-24 08:18