Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Transportinfrastruktur

Vårt mål är att det ska bli lättare att pendla och transportera gods samt att ta sig till, från och inom länet på ett bättre sätt. Västra Götalandsregionen driver, finansierar och medverkar i olika utredningar kopplade till infrastruktur för att utveckla det regionala transportsystemet. Vi arbetar kontinuerligt med den långsiktiga regionala och nationella planeringen av satsningar på vägar, järnvägar, kollektivtrafik och flyg. Vi arbetar också för en utbyggnad av bredband i hela länet.

Nyheter

  • En stor del av arbetet för den gröna omställningen sker på lokal och regional nivå, men genom en megaregion kan alla bli starkare tillsammans. STRING och OECD anordnade tillsammans den 17 november den digitala konferensen ”What will Northern Europe live off in the future?”. Här ett referat från konferensen.

  • Hur kan Trafikverkets aktuella inriktningsunderlag - utgångspunkten för revideringen av den nationella infrastrukturplanen - påverka behoven i Västsverige? Det diskuterades på ett webbinarium den 11 november som hölls av Reväst tillsammans med Västra Götalandsregionen, och som finns att se på Youtube.

  • Den sista oktober överlämnade Trafikverket ett nytt inriktningsunderlag till regeringen. Inriktningsunderlaget är utgångspunkten för en kommande revidering av den nationella infrastrukturplanen. Västsverige har växtvärk - men hur tillgodoses de västsvenska behoven av infrastruktursatsningar i underlaget? Missa inte Reväst och Västra Götalandsregionens seminarium 11 november.

Investeringarna i Västra Götalands transportinfrastruktur syftar ytterst till att främja tillväxten. Många intressenter är berörda. Västra Götalandsregionen och kommuner samverkar beträffande strategiska insatser och prioriteringar.
Västra Götalandsregionen har i uppdrag av regeringen ansvar att upprätta länsplan för den regionala transportinfrastrukturen.
Sammanställning av de styrande dokument som påverkar transportinfrastruktur i Västra Götalandsregionen.
Västsvenska paketet ska bidra till ett starkt och attraktivt Västsverige och innehåller satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar.
Sverigeförhandlingen är en nationell satsning på höghastighetståg mellan Sveriges storstäder kombinerat med en satsning på fler bostäder.
Senast uppdaterad: 2020-04-30 14:20