Barn & Unga

Fick du skjuts till skolan när du var liten? Förmodligen inte. Men tiderna förändras. Vad är det egentligen som har hänt och vad innebär det för trafikmiljön runt skolorna?

Forskning från Karlstad universitet visar att barn som tar sig själva till skolan är mer nöjda och presterar bättre. Att lära sina barn att cykla, gå, dela och åka kollektivt är en viktig investering för framtiden och ger dem goda resvanor från början. Det gör dem också mer självständiga. 

Trafikkontoret i Göteborg har gjort en film som heter Låt Gå! – en funderingsfilm för dig som skjutsar barn till skolan. Se filmen här!

Argument för ett sunt resande till skolan hittar du även här, i ett dokument som Piteå kommun, Luleå kommun och Bodens kommun sammanställt.


Senast uppdaterad: 2018-07-30 11:35