Information, länkar och verktyg

Hur du väljer att resa påverkar både dig själv, samhället och klimatet. Som mobilist, dvs en person som blandar olika trafikslag och använder det sätt att ta sig fram som passar bäst för stunden, kan du göra något åt de negativa effekterna av vårt resande. Här nedan hittar du information, goda exempel och verktyg för hållbart resande.

  • Vill du använda din tid på bästa sätt, spara pengar, skapa en mer levande stad och förbättra din hälsa, börja då att kombinera ditt resande. EU-kommissionen har gjort en film om- Do the right mix - Sustainable Urban Mobility
  • PASTA - Physical Activity through Sustainable Transport Activity, är ett EU-projekt med syfte att visa hur man genom att främja aktiv mobilitet kan få mer hälsosamma och fysiskt aktiva invånare och på samma gång spara pengar, och än viktigare, förbättra våra liv.  Läs mer om projektet på projektets hemsida
  • EU-projektet, Switch, handlar om att skifta resesätt, bland annat har det genomförts personlig reserådgivning och kampanjer för att byta korta bilresor till gång & cykel. Läs mer och inspireras på http://www.switchtravel.eu/
  • SEGMENT Toolkit är en verktygslåda som visar hur en organisation kan gå till väga för att implementera framgångsrika hållbara transportlösningar. Verktygslådan är resultatet av ett treårigt EU-projekt i sju europeiska städer som testat olika metoder för att ändra människors resebeteenden. Läs mer om SEGMENT Toolkit på http://www.segmentproject.eu/

Senast uppdaterad: 2018-07-30 14:06