Marknadsföring av cykel och cykelinfrastruktur

Marknadsföring av cykling och cykelinfrastruktur kan göras på många olika sätt. Här har vi på Hållbart resande väst samlat förslag på kampanjer att använda fritt i Västsveriges kommuner.

Marknadsföring av cykling kan utformas på flera olika sätt. Det kan vara rena informationskampanjer riktade till boende nära en cykelbana, aktiviteter som uppmuntrar till att utforska kommunens cykelbanor, events eller annat längs med aktuella cykelbanor. Det viktiga är att en planerad aktivitet uppmärksammar cyklister och/eller de cykelbanor kommunen vill fokusera på samt planeras och genomförs noggrant. Det finns därmed gott om utrymme för innovativa idéer och satsningar som spelar på lokala förutsättningar för den intresserade kommunen.

Goda förutsättningar i infrastrukturen är en förutsättning för att uppnå en högre grad hållbart resande. Det är däremot inte alltid varken ny eller befintlig infrastruktur används i den utsträckning som är önskvärd. Det är därför viktigt att informera de som bor eller vistas i området  om satsningar och visa på de nya möjligheter dessa erbjuder i vardagsresorna. Utvärderingar av tidigare projekt visar att effekten av investeringar i infrastruktur fördubblas om de kombineras med informationskampanjer. Att rikta positiv uppmärksamhet gentemot cyklister är också en viktig aspekt. Framgångsrika aktiviteter kan leda till en starkare positiv bild av cyklister samt få förbipasserande och personer som hör talas om aktiviteten att fundera över sina egna resvanor.

Kommunen är genom sitt ansvar för infrastrukturen, sin lokalkännedom och att de är den offentliga aktör som är närmast kommuninvånarna den naturliga genomföraren av marknadsföringsåtgärder för cykelbanor och aktiviteter som uppmuntrar till hållbart resande.

Viktigt att tänka på är att för den här typen av lokala informationskampanjer är kunskap om de lokala förutsättningarna avgörande för att lyckas. Därför är det inte helt lätt att säga precis hur en aktivitet bör bedrivas i just din kommuns. Här presenteras några förslag, som kan kombineras, anpassas eller bara vara inspiration till någon helt annan idé ni har. Viktigt att tänka på när ni tar fram er idé är att definiera målgruppen, fundera på de lokala förutsättningarna samt sätta mål för er insats och tänka på hur dessa kan utvärderas.

Klicka på bilderna nedan för mer information om respektive kampanj.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27