Nätverk

Nätverket för hållbart resande är en del av Hållbart resande väst. Nätverket riktar sig främst till kommuner i Västra Götaland och Halland, men även andra organisationer så som Trafikverket och NTF Väst deltar.

Nätverkets syfte och uppgift är att:

  • Vara ett forum för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte
  • Utveckla initiativ som stärker hållbart resande
  • Bidra med uppföljning och spridning av resultat

Nätverket träffas 6 gånger per år och sätter tillsammans teman för träffarna.

Nätverksträffar 2018

Kommande

30 november - Utvärdering och framåtblick

Genomförda

9 februari - Barn & unga

23 mars - Aktiv mobilitet & hälsa + VGR:s potentialstudie

18 maj - Resor i tjänsten

7 september - Fysisk planering för hållbart resande

19 oktober - Hållbart resande på landsbygdVill din kommun delta?

Kontakta William Schotte

Kontakt

William Schotte
Projektledare
william.schotte@grkom.se


Senast uppdaterad: 2018-10-31 12:00